Brnenský start-up získal silného partnera

1. december 2015

K majetkovému prepojeniu tuzemského lídra v oblasti elektronickej výmeny dát, technologickej spoločnosti CCV Informačné systémy, a mladého úspešného startupu Investiční aukce, došlo v závere novembra tohto roku. Nákup podielu zo strany CCV Informačné systémy bol logickým zavŕšením vzájomnej spolupráce – už pred viac než rokom totiž došlo k faktickému prepojeniu aktivít oboch firiem zavedením služby ORION Instantná platba pre český a slovenský trh.

Tá je teraz nedielnou súčasťou systému ORION EDI spoločnosti CCV Informačné systémy a umožňuje jeho užívateľom získať chýbajúce finančné prostriedky z neskoro platených faktúr prakticky okamžite. 

Vďaka využitiu EDI (Electronic Data Interchage) môže faktoring používať elektronické originály dokladov, čím odpadá záťaž v podobe množstva papierovej administratívy. Celý proces financovania s pomocou Instantnej platby je tak veľmi rýchly a spoľahlivý.

„Veľkí výrobcovia dosiahnu na veľmi dobré podmienky financovania v banke alebo majú dostatok vlastných prostriedkov. My sa orientujeme na malé a stredné podniky, pre ktoré sú bankové produkty tohto typu často nedostupné,“ hovorí konateľ spoločnosti Investiční aukce Adam Šoukal.

„Hľadali sme partnera, s ktorým budeme schopní zdigitalizovať faktoring. Nepochybujem, že spojenie dlhodobého technologického know-how a dravej mladosti v oblasti prevádzkového financovania umožní obom firmám ďalší úspešný rozvoj,“ hovorí Dalibor Damborský, konateľ spoločnosti CCV Informačné systémy.  

Jeho slová potvrdzuje aj aktuálna situácia v Českej republike, ktorá pred sebou má v oblasti faktoringu bezpochyby veľký potenciál. Jeho prostredníctvom je tu totiž predfinancovávaných len okolo 3 % faktúr, oproti tomu napríklad vo Veľkej Británii sa jedná o takmer 14 %. Výrazný nárast objemu poskytnutých financií sa dá očakávať pri službe ORION Instantná platba. „Očakávame nárast v hodnote 150 až 200 miliónov za každý mesiac,“ dodáva Adam Šoukal.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.