Ako vyhodnocovať riadenie vzťahov so zákazníkmi?

30. apríl 2015

Ako využiť business intelligence na lepšie riadenie vzťahov so zákazníkmi? CRM systém môže s podporou manažérskych zobrazení vašich dát, takzvaných BI reportov, skutočne rutinne pomáhať získať odpovede na otázky, ktoré dostatočne jasne nevyplynú ani z dlhej obchodnej porady. 

Dáta získané pomocou nástrojov business intelligence (BI) umožňujú efektívne popísať históriu, presne vysvetliť súčasnú pozíciu a predovšetkým vytvárať dlhodobé predpovede a modelovať budúci vývoj. Výstupom z BI systému bývajú grafy či tabuľky umožňujúce celostný pohľad na kľúčové ukazovatele výkonnosti spoločnosti – teda KPI (key performance indicators). Prehľady business intelligence sú tvorené typicky kontingenčnými tabuľkami a grafmi.

Aké sú napríklad typické KPI sledované v CRM systémoch z pohľadu obchodného riaditeľa? A aké informácie z CRM prehľadov pomáhajú pracovníkom marketingu? 

  • čítajte viac: Prepojenie CRM a business intelligence

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.