Aké sú najčastejšie požiadavky firiem na internú logistiku?

21. apríl 2017

Využívanie identifikácie zásob cez čiarové kódy spojené s rýchlejším a presnejším vyhľadávaním tovarov je hlavnou požiadavkou štyroch z piatich firiem, ktoré zavádzajú skladový systém. Zistenia publikovala spoločnosť CCV Informačné systémy na základe dát z prieskumu, ktorý bol realizovaný na vzorku 58 malých a stredných firiem.

Kľúčovou požiadavkou na internú logistiku je odstránenie ručného zadávania dát (78 %), ktoré s využívaním čítačiek čiarových kódov a zavedením adresacie v sklade vedie nie len k úspore času, ale tiež k nižšej chybovosti a väčšiemu poriadku v sklade.

Prieskum bol realizovaný formou rozhovorov s manažérmi zodpovednými za logistiku najčastejšie z obchodných (60 %) a výrobných firiem (23 %) v segmente SMB (malé a stredné firmy), ktoré sa rozhodli modernizovať riadenie svojich skladových priestorov a zavádzajú nový WMS systém pre riadenie skladu (Warehouse Management System) alebo systém skladovej evidencie.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.