Omega CZ

Společnost nabízí služby v oblasti dodávek strojů, zařízení, surovin a kompletního servisu pro pekárenské a cukrářské provozy.

Back to the list of clients