Ministerstvo zemědělství ČR

Příprava informačních portálů s integrací resortních registrů a elektronickým podáním, podpora správního řízení, statistické dashboardy

Back to study overview