Bonus Bona

Po nasadení systému LOKiA WMS došlo v sklade spoločnosti Bonus Bona k zefektívneniu skladových procesov. Jedným z hlavných prínosov skladového systému je 6x rýchlejšie odbavenie objednávok.

expedície6x rýchlejší
pracovného miestaúspora jedného
so systémom Flexibeejednoduchá integrácia

Back to study overview