Bohemia sekt

Přínosy elektronické výměny dat ve společnosti Bohemia Sekt za první dva roky od spuštění projektu EDI s využitím řešení ORION

Back to study overview