Press Releases

PR Vineyard registries and electronic submission on the Farmer's portal help winegrowers to better communication with state administration

4th March 2009 – The use of vineyard registries on the Farmer's portal has increased significantly in 2008, the number of queries raised by the winegrowers has doubled. This statistics was announced together with the presentation of the survey's results and upcoming novelties for 2009 at the press conference at the 14th annual wineproducers' fair VINEX in Brno by CCV Information systems, the Ministry for Agriculture of the Czech Republic, and its department for viticulture.

Portál farmáře včetně informačního systému registrů vinic provozuje Ministerstvo zemědělství ČR od roku 2006. V roce 2007 nabídlo první možnosti elektronického podání povinných prohlášení vinařů (s využitím elektronického podpisu), které legislativa ukládá podávat do registrů vinic. Slouží zemědělské veřejnosti převážně k propojení s ministerstvem zemědělství a Ústředním a kontrolním zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), a mimo jiné nabízí zjednodušení komunikace s resortními úřady právě pěstitelům révy a výrobcům vína.
Antonín Králíček, vedoucí oddělení pro víno z Ministerstva zemědělství ČR novinářům řekl, že vinohradníci a vinaři systém registrů využívají především při koupi a prodeji hroznů, což umožňuje ověřit i jejich původ. Totéž následně platí i o finálním výrobku, tedy vínu. „Tímto způsobem je také vedena přesná evidence produkce a slouží ke kontrole při vyplácení různých podpor,“ uvedl Králíček. Podle něho je v současnosti zaregistrováno v ČR 18 000 vinohradníků, kteří mohou portál využívat zdarma.

Společnost CCV Informační systémy, která je technologickým dodavatelem portálu, představila výsledky reprezentativního marketingového průzkumu mezi jeho stávajícími a potenciálními uživateli, vinaři a vinohradníky. Celkem 95 % vinařů souhlasí s tvrzením, že Portál farmáře je správnou cestou ke zjednodušování administrativy s resortní státní správou. Za hlavní přínos portálu (73 %) vinaři označují, že informace z registrů získávají rychle, jsou ověřené a vždy aktuální, což se v praxi ukazuje jako přínosné zejména při ověřování vinic u každoročního výkupu hroznů. Na druhém místě (62 %) mezi přínosy vinaři uvedli, že portál umožňuje elektronické podání pro rychlejší vyřízení celé řady povinných oznámení do resortních registrů. Celkem 65 % vinařů ve své práci využívá Portál farmáře, 50 % vinařů jej dokonce navštěvuje vícekrát za měsíc. Na prohlížení informací vedených v registrech jej využívá 59 % vinařů, na elektronické podání 9 %. Jednu z možných bariér vyššího využití elektronického podání odhalují odpovědi vinařů na otázku, zda je pro vinaře získání a obnova elektronického podpisu příliš složitá:  5 % odpovědělo určitě ano a 35 % se domnívá, že je pro ně spíše složitá. Naopak 55 % respondentů proces získání a obnovy elektronického podpisu jako složitý nevnímají.

Rostoucí využití Portálu farmáře dokládají nejen názory vinařů, ale především samotné roční statistiky dotazů. „V roce 2008 bylo od vinařů na registr vinic Portálu farmáře vzneseno více než 23 tisíc dotazů (meziroční nárůst o 80 %) a ověřeno bylo přes dva tisíce dodavatelů (nárůst o 91 %) a více než tři tisíce vinic (nárůst o 118 %),“ přednesl Jan Škerle, ředitel divize eGovernment společnosti CCV Informační systémy.

Jaké jsou připravovány novinky, které na Portálu farmáře vinařská veřejnost může využít už v průběhu roku 2009? Pro další procesní zjednodušení administrativy je připravováno především podávání elektronických prohlášení bez nutnosti elektronického podpisu. Pro identifikaci uživatele poslouží nezaměnitelný identifikátor (přihlašovací jméno a heslo), tyto identifikační údaje slouží již dnes pro přístup do zabezpečené části Portálu farmáře. Přístupy a uživatelský účet zřizují regionální zemědělské agentury na základě písemné (papírové) žádosti. Další novinkou je podpora nových „elektronických“ procesů, podpora nového správního řízení v žádostech o změnu vinice a v neposlední řadě prohlášení podávaná na Vinařský fond.

Ohlasy vinařů

Díky elektronickým prohlášením nám odpadá poměrně složitá a časově náročná administrativní agenda, která s tím byla dosud spojená,“ potvrzuje význam elektronické agendy Olga Moravcová, výrobní ředitelka akciové společnosti Vinium, Velké Pavlovice a dodává: „Při letošní sklizni jsme přes registry Portálu farmáře ověřili původ zhruba šest a půl miliónů kilogramů vykupovaných hroznů. To není maličkost, bez využití portálu si to dnes už ani nedovedu představit. Je to velmi progresivní rychlá  metoda, která naprosto přesně odhaluje případné nesprávné údaje, co se týká pěstitele, vinice, odrůdy i překročení hektarového výnosu,“ dodává.

Jsem přesvědčen, že podnikatelé ve vinařství se rozhodně nebojí využívání informačních technologií, proto mne rostoucí statistiky využívání Portálu farmáře nijak nepřekvapují. Každý si chce minimálně ověřit údaje, které o něm stát vede. Takové informace jsou navíc nezbytné při každé dotační žádosti. A pokud má být pro povinná hlášení elektronickou formou letos zrušena bariéra vyřizování elektronického podpisu, tak očekávám o poznání vyšší využívání než dosud, zejména menšími vinaři,“ řekl Hynek Holánek, předseda svazu moravských vinařů Moravín, jehož rodinná vinařská firma sídlí v obci Ivaň, na břehu Novomlýnských nádrží, nedaleko Pálavy.

Informační technologie mi takto umožňují dělat mnoho věcí takříkajíc od stolu a šetří mi čas, který tak mohu věnovat vlastnímu vínu,“ prohlašuje Petr Marcinčák, zástupce rodinného vinařství, které hospodaří na vlastních vinicích v Mikulovské vinařské podoblasti. „Při využití Portálu farmáře se minimalizuje přenos chyb, navíc na zjišťování aktuálních údajů pro dotační programy už není nutno hledat v papírech či žádat o výpisy na příslušných úřadech. Jednoznačně to pro mě znamená méně starostí s administrativou a běhání po úřadech," uzavírá Marcinčák.

O společnosti CCV Informační systémy

CCV Informační systémy je ryze český softwarehouse. Patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Na trhu působí již od roku 1992. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions) a jeho pobočky působí v Brně (divize CCV eGovernment) a v Opavě (divize CCV eBusiness).

Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci podnikových informačních systémů (ERP systémy Microsoft Dynamics NAV), jeho nadstavbových řešení (Warehouse Management System) a dalších softwarových aplikací pro vybrané oblasti podnikání. Specializuje se na řešení pro poskytování elektronické výměny dat (řešení EDI Orion®), zabezpečuje bezpapírový oběh obchodních dokladů. Vyvíjí speciální internetová řešení (registry, portály) pro státní správu.

CCV Informační systémy udržuje certifikát dle systému kvality ISO 9001:2001, je partnerem společnosti Microsoft s titulem Microsoft Gold Certified Partner a nositelem partnerského titulu Oracle Valued Member Partner.

Zpět do tiskového centra

Wouldn’t it also interest your colleagues or a boss? Simply share the article with them.