Průzkum: Módní průmysl a skladování

Analyzovat skladové priority firem působících v logistice oděvů, obuvi a módního zboží a zmapovat problémy a technologickou připravenost módního průmyslu ve srovnání s jinými obory, takové cíle si stanovil logistický průzkum společnosti GRiT.

Jaké TOP problémy v řízení skladů výzkum odhalil?

Za nejdůležitější označili respondenti průzkumu zamezení záměn a ztrátám zboží (69 %). Jedná se o požadavek spojený se samotným značením vlastností zboží. Obor rychloobrátkového zboží (FMCG) používá převážně značení pomocí šarží, ale v oděvním průmyslu jsou evidovány velikosti, barvy, střih, kategorie kvality a další parametry sledování, které jsou specifické pro módní průmysl (např. záměny modré, tyrkysové či zelené barvy).

 Za důležité označila většina (53 %) také možnost rezervovat zboží ve skladu. Ve vazbě na on-line prodej jde o košíkové blokace zásob, které jsou rezervované dočasně na základě objednávky zákazníka. Z větší části mají firmy řešeno v podnikovém informačním systému nebo e-shopu, ale pouze 20 % firem tuto informaci udržuje v systému pro řízení skladu.

Největší rezervy firmy přiznávají v nepružnosti skladů na sezónní změnu zásob (53 %), která se týká nejčastěji obměny letního zboží za zimní. 46 % dotázaných se shodlo na potřebě přesnějšího vychystávání velikostních setů či barevných mixů. Vrácení zboží ze strany zákazníka pro ně představuje citelné náklady na manipulaci a nové přebalení zboží.

 Průzkum odkryl potenciál na zlepšení u sledování stavu zásilek v dopravě po expedování zboží ze skladu a automatické předávání číselného označení zakázky na balíkové služby. 30 % firem, které tuto logistickou informaci považují pro obchodování za důležitou, to nemají vyřešeno.

Využití skladování na paletách je výrazně nižší, než je tomu celkově v oboru rychloobrátkového zboží (FMCG), kde palety využívá 91 % firem, ale alespoň částečně skladování na paletách využívá 57 % firem. Výrazné rezervy jsou pak u označování celé logistické jednotky paletovým štítkem, neboť pouze 20 % využívá pro označování paletové etikety.

Chcete zlepšit řízení skladových procesů?

Čtvrtina se zbavila „houbaření“ skladníků zavedením WMS

Pro získání představy o technologické vybavenosti bylo jedním ze zkoumaných parametrů samotné značení skladu. Pouze 28 % z dotazovaného vzorku má zavedenou adresaci ve skladu na úroveň skladových přihrádek. Jedná se o evidenci umístění ve skladu ve formě štítků s čárovými kódy označujícími lokaci. Jde často o provozy, kde je zaveden informační systém pro řízení skladu (WMS – Warehouse Management System). Z celkového počtu je to čtvrtina firem, která jeho zavedením eliminovala hledání zboží, tzv. houbaření skladníků.

46 % firem využívá v některém ze skladových procesů mobilní čtečky čárových kódů pro práci skladníků, ale polovina z nich ji využívá pouze na vstupu a výstupu k evidenci příjmu a výdeje na sklad, zatímco u skladových procesů naskladnění, skladových přesunů či vychystávání tato podpora chybí. Logistik pak nemá záznam informace o tom, kde se zboží nachází a jaké pohyby se s ním děly.

Zkušenosti ukazují, že do určité doby může firma vystačit se zbožíznalstvím svých skladníků, toleruje určitou chybovost vychystávání, dokud se nerozhodne míru reklamací výrazně snížit. Přínosem zavedení skladového softwaru je eliminování chyb, ale zejména zrychlení práce skladníků o desítky procent,“ upozorňuje Miroslav Králík, delivery manažer LOKiA WMS ve společnosti GRiT.

Jeho slova potvrzuje zkušenost společnosti PEVI z Lanškrouna, která působí na trhu pracovních oděvů: „Dříve nás trápily přesčasy skladníků, které byly způsobeny právě tím, že skladník neefektivně bloudil skladem a neúměrně se tím zvyšovala doba potřebná k expedici zboží,“ vzpomíná Petr Vinduška, projektový manažer společnosti PEVI a dodává: „Zavedení WMS nám přineslo detailní přehled o skladových pohybech a pomáhá optimalizovat práci u manipulace se zbožím.