PEVI

Po nasazení systému LOKiA WMS ve skladu firmy PEVI došlo ke zrychlení vychystávání zboží ze skladu při současném vzrůstu obratu a snížení chybovosti.

snížení doby vychystávánío 40 %
snížení chybovostio 98 %
100 000 Kčúspora za první měsíc

Zpět na přehled studií