EDI komunikace se společností Alza.cz

Na této stránce naleznete informace pro zprovoznění elektronické výměny dokladů se společností Alza.cz a.s. Přenos dokladů probíhá ve strukturované datové podobě prostřednictvím elektronické výměny dat – tzv. EDI komunikace.

Slyšíte o EDI komunikaci poprvé? Zde naleznete podrobnější informace, co to EDI komunikace je. 

Registrace

Pro zahájení EDI komunikace se společností Alza.cz je nutné vyplnit registrační formulář níže. Alternativně si jej můžete stáhnout a vyplněný zaslat e-mailem na alza.orion@grit.cz nebo faxem na 597 071 010.

Návody a dokumentace

Kontakty pro dodavatele Alza.cz

Poskytovatel služeb EDI komunikace pro Alza.cz je společnost GRiT, která zajišťuje komplexní servis, včetně zapojování dodavatelů. 

Zákaznická podpora GRiT

E-mail: alza.orion@grit.cz

Tel: +420 553 610 317

Registrace pro zahájení EDI komunikace

Pro zprovoznění EDI komunikace se společností Alza.cz nejprve vyplňte formulář níže. Následně vás budeme kontaktovat s dalšími kroky.

Základní informace
Kontaktní údaje zodpovědných zástupců
Máte ve vaší firmě zprovozněno EDI řešení?
Následující část dotazníku vyplňujte pouze v případě, máte-li již zprovozněno EDI řešení.
Kontaktní údaje osoby zodpovědné za EDI
GLN (EAN)
GLN (EAN) kód je identifikační číslo, které přiděluje organizace GS1 Czech Republic. Pokud označujete zboží EAN kódy, již toto číslo máte zřízeno. V některých výjimečných případech není nutné žádat o EAN kód.
Stávající poskytovatel vašeho EDI řešení
Uveďte datum, od kdy budete schopni zasílat či přijímat následující EDI zprávy:
datum, kdy budete schopni přijímat objednávky přes EDI
Vyberte, jakým způsobem budete objednávku potvrzovat?
1. CONTRL (Syntax and Service Report) – Příjemce EDI zpráv pomocí CONTRL informuje odesílatele o přijetí zásilky (Interchange) a její syntaktické správnosti. Zprávou CONTRL příjemce potvrzuje nebo zamítá přijatou zásilku, zprávu nebo funkční skupinu zpráv.
2. APERAK (Application error and acknowledgement message) – Potvrzení o převzetí EDI zprávy informačním systémem kupujícího. Zprávu APERAK posílá kupující prodávajícímu jako odpověď na přijetí EDI zprávy. Zpráva informuje o úspěšném zpracování nebo o chybě při zpracování EDI zprávy informačním systémem kupujícího.
datum, kdy budete schopni zasílat faktury přes EDI
datum, kdy budete schopni zasílat dobropisy přes EDI
datum, kdy budete schopni zasílat dodací listy přes EDI
Jste připraveni používat elektronický podpis pro faktury a dobropisy?

Doplňující dotazy – uveďte prosím, zda a od kdy jste připraveni na následující
Zpráva INVOIC: včetně registračních a autorských poplatků

Zpráva DESADV: včetně identifikace palety pomocí SSCC kódů 1)

Zpráva DESADV: včetně sériových čísel

Zpráva ORDERS: přejímání cen produktů z objednávky

1) SSCC – Serial Shipping Container Code: sériové číslo logistické jednotky.
Prostor pro váš vzkaz, poznámku nebo připomínku:
všechna pole je nutné vyplnit