Product Manager LOKiA

Co vás čeká:

Plánování a řízení produktu (rozsah, rozpočet, termíny)

Kontrola plnění úkolů produktového týmu (interní i externí tým)

Sledování plnění rozpočtu na produktu

Řízení produktových meetingů

Reporting průběhu práce na produktu

Práce s nástroji pro řízení tvorby produktu

Odpovědnost za:

Nastavení produktové vize a strategie (tvorba Balanced Score Card, Business Model Canvas)

Nastavení procesů a strategický rozvoj produktu

Sběr požadavků z trhu, mapování a pochopení potřeb zákazníků, návrhy řešení

Prioritizace požadavků

Tvorba inovativních řešení – definování hypotéz a jejich validace na trhu

Úzká spolupráce s klíčovými stakeholdery na produktu

Kontroling fungování procesů napříč produktem

Nastavení KPI produktu

Definice KPI, měření, vyhodnocování

Vytvoření a správa Roadmapy

Tvorba a údržba produktového Backlogu

Plánování iterací ve spolupráci s Developmentem

Tvorba obchodních modelů

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

Schopnost systematické, analytické práce

Ochota učit se novým věcem

Zájem o informační technologie

Profesionální přístup a prozákaznická orientace

Používání zdravého „selského“ rozumu

Preferujeme kandidáty, kteří:

Mají zkušenost s produktovým vývojem SaaS

Mají zkušenosti s agilním vývojem

Mají znalost skladových procesů

Mají zkušenosti s WMS

Mají pro zákaznický pohled

Mají schopnost komunikovat v anglickém jazyce

Co vám můžeme nabídnout:

Flexibilní pracovní dobu

Odpovídající platové ohodnocení

Po zapracování možnost home office

Výuka AJ, sick days

Kancelář v centru Brna

Neformální prostředí

Máte zájem o tuto pozici?

Máte zájem o práci ve společnosti GRiT?

V případě zájmu nám své životopisy posílejte na kontakt:

Monika Damborská, manažerka HR, e-mail: 

monika.damborska@grit.cz

Budeme vás kontaktovat.

Projekt Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti GRiT, s. r. o. je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004892

Název projektu: Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti GRiT, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců žadatele a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V dosavadním průběhu projektu došlo k proškolení celkem 55 osob z řad řídících a technických pracovníků a specialistů v oblastech manažerských a účetních kurzů.