Product Manager EDI ORiON

Co vás čeká:

 • Plánování a řízení produktu (rozsah, rozpočet, termíny)
 • Kontrola plnění úkolů produktového týmu (interní i externí tým)
 • Sledování plnění rozpočtu na produktu
 • Řízení produktových meetingů
 • Reporting průběhu práce na produktu
 • Práce s nástroji pro řízení tvorby produktu

Odpovědnost za:

 • Nastavení produktové vize a strategie (tvorba Balanced Score Card, Business Model Canvas)
 • Nastavení procesů a strategický rozvoj produktu
 • Sběr požadavků z trhu, mapování a pochopení potřeb zákazníků, návrhy řešení
 • Prioritizace požadavků
 • Tvorba inovativních řešení – definování hypotéz a jejich validace na trhu
 • Úzká spolupráce s klíčovými stakeholdery na produktu
 • Nastavení KPI produktu
 • Definice KPI, měření, vyhodnocování
 • Vytvoření a správa Roadmapy
 • Tvorba a údržba produktového Backlogu
 • Plánování iterací ve spolupráci s Developmentem
 • Tvorba obchodních modelů

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 • Schopnost systematické, analytické práce
 • Ochota učit se novým věcem
 • Zájem o informační technologie
 • Profesionální přístup a prozákaznická orientace
 • Používání zdravého „selského“ rozumu
 • Preferujeme kandidáty, kteří:
 • Mají zkušenost s produktovým vývojem SaaS
 • Mají zkušenosti s agilním vývojem
 • Mají znalost EDI
 • Mají schopnost komunikovat v anglickém jazyce

Co vám můžeme nabídnout:

 • Flexibilní pracovní dobu
 • Odpovídající platové ohodnocení
 • Po zapracování možnost home office
 • Výuka AJ, sick days
 • Kancelář v centru Brna
 • Neformální prostředí

Máte zájem o tuto pozici?

Máte zájem o práci ve společnosti GRiT?

V případě zájmu nám své životopisy posílejte na kontakt:

Monika Damborská, manažerka HR, e-mail: 

monika.damborska@grit.cz

Budeme vás kontaktovat.

Projekt Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti GRiT, s. r. o. je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004892

Název projektu: Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti GRiT, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců žadatele a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V dosavadním průběhu projektu došlo k proškolení celkem 55 osob z řad řídících a technických pracovníků a specialistů v oblastech manažerských a účetních kurzů.