ORiON Monitoring insolvenčního rejstříku

ORiON Monitoring insolvenčního rejstříku představuje chytrou on-line službu pro automatické sledování insolvenčního rejstříku (ISIR). Umožňuje nejen automaticky dlouhodobě sledovat, zda některý z partnerů vaší firmy je ohrožen insolvenčním řízením, ale také provádět jednorázové kombinované dotazy využívající předdefinovaných nástrojů. Vaši pohledávku na dlužníka tak můžete správně a bez prodlení přihlásit.

Chcete spolehlivě a bez prodlení hlídat kredibilitu vašich obchodních partnerů?
Potřebujete pravidelně a aktuálně sledovat insolvenci jednotek, stovek či tisíců subjektů?

Monitoring insolvenčního rejstříku – komu je určen?

Řešení je užitečným a jednoduše dostupným nástrojem pro organizace, které potřebují pravidelně hlídat insolvenci obchodních partnerů (dodavatelů, odběratelů) a mají zájem spolehlivě ošetřit rizika pro stabilizaci svého cash flow a ušetřit si námahu spojenou s tímto úsilím.

Monitoring insolvenčního rejstříku umožňuje jednoduše předcházet rizika spojená s insolvencí partnerů v obchodním styku. Proto řada obchodních nebo zejména inkasních společností dnes zaměstnává pracovní síly specializované na činnost sledování kredibility těchto partnerů.

Jaké jsou příčiny problému?

Máte hodně odběratelů?

Řada firem dnes už cíleně sleduje za cenu vyšších nákladů a pracnosti spolehlivost svých odběratelů. Přesto podle kvalifikovaných odhadů 15% svých pohledávek firmy nestihnou včas přihlásit v insolvenčním řízení a o své peníze tak nenávratně přijdou. Stejně tak daňově lze uplatnit odpis pohledávky vůči společnosti v úpadku pouze v případě, že jste se včas a řádně přihlásili do insolvenčního řízení – více § 71 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Máte více dodavatelů?

Nezřídka dochází k situaci, kdy váš dodavatel poskytoval zboží oproti záloze, zatímco jste zboží neprodané vrátili zpět dodavateli, při vyúčtování zálohy nastal problém, protože dodavatel "zkrachoval".

Nebo jste nečekaně povinni splatit dodavatelskou fakturu dvakrát, pokud jste nevěděli o insolvenci dodavatele a váš závazek vůči tomuto již "nedostupnému" dlužníkovi byl plněn po zahájení insolvenčního řízení, přitom podle předběžného opatření měl být poskytnut předběžnému správci – více § 114 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Máte několik zaměstnanců?

Zaměstnavatel by měl sledovat, zda proti jeho zaměstnanci nebylo zahájeno insolvenční řízení, neboť nesmí svému zaměstnanci, u něhož byl zjištěn úpadek, vyplatit mzdu v rozsahu, v jakém patří do konkurzní podstaty. V opačném případě totiž bude insolvenční správce oprávněně vyžadovat tuto část mzdy k opětovnému vyplacení přímo od zaměstnavatele – více rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 726/2010.

Co je Insolvenční rejstřík?

Jde o informační systém veřejné správy provozovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR – Insolvenční rejstřík (ISIR). Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních řízení i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Pro získání informací o hledaném subjektu je nutné ve vstupním formuláři na webu Justice.cz zadat údaje manuálně nebo lze využít službu monitoringu rejstříku.

 

Chcete-li sledovat insolvenční rejstřík, jak jednoduše začít?

Plánujete-li sledovat jednotky, stovky či tisíce subjektů, založte si jednoduše účet a vyzkoušejte službu bezplatně pro omezený počet sledovaných firem zdarma.

Nebo nečekejte na možné problémy s kredibilitou všech vašich obchodních partnerů a omezte svá rizika rovnou přechodem na placený tarif bez limitu počtu hlídaných subjektů.

Varianty služby monitoring insolvenčního rejstříku

ORiON
Free
ORiON
Profi*
Monitoring
Unlimited
Maximální počet sledovaných subjektů 15 Bez
omezení
Bez
omezení
Zasílání notifikací o podání insolvenčního návrhu
Zasílání notifikací o rozhodnutí o úpadku
Zasílání notifikací o nových událostech v ISIR
Automatické načítání informací z ARES
Vyhledávání a filtrování v insolvenčním rejstříku
Měsíční report o sledovaných subjektech
Hromadný import subjektů
Integrace s podnikovým systémem Na dotaz
Cena (bez DPH) Součást
služby ORiON®
50,- 250,-

*) Varianta ORiON Profi je doplňková služba pouze pro stávající zákazníky služby ORiON®

Jak monitoring insolvence obchodních partnerů funguje?

Služba automaticky sleduje podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku a další události v insolvenčním rejstříku u klientem vybraných subjektů. 

K dispozici je vyhledávání a filtrování insolvenčního rejstříku (ISIR) a informací v něm obsažených širokého spektra údajů a to i ve stavu, kdy je ISIR nedostupný. 

Notifikační zprávy okamžitě upozorňují na nové události jako je podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku nebo změna v dokumentaci u sledovaných subjektů.

Monitoring insolvenčního rejstříku je poskytován jako služba (software as a service), proto není nutné instalovat žádný software ani si dokupovat a stahovat aktualizace.

Expertní zázemí - čerpejte zkušenosti odborných partnerů

Monitoring insolvence odborně vyvinula společnost Insolvence 2008 a.s., která se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení a především samotných insolvenčních správců, kteří se přímo podílejí na vývoji řešení. Technologické zázemí a technickou podporu zajišťuje mateřská společnost GRiT.

Zjistit více informací o monitoringu insolvenčního rejstříku

Stačí vyplnit formulář. Rádi vám poskytneme více informací.