Oborová řešení pro logistické providery a dopravce

Mnoho dodavatelů využívá pro skladování či doručení zboží logistický outsourcing, tedy přenesení logistických činností na logistické providery (LSP – Logistics Service Providers), kteří využívají automatizované systémy pro řízení skladů - WMS. Dodáváme dopravcům specializovaný software pro řízené skladování LOKIA WMS s přehledem zásob a skladových pohybů se zbožím podle zákazníků.

Aby obě strany měly k dispozici informace potřebné k zajištění svých cílů, je důležité tyto systémy propojit tak, aby se data vzniklá v jednom systému přenesla pomocí EDI do systému druhého. Logistický provider si díky datům zákazníka bude moci lépe plánovat své operace, zákazník zvýší úroveň zákaznického servisu a zlepší plánování.