CRM řešení Microsoft Dynamics 365 pro marketing

Moduly rozšiřují možnosti práce se systémem pro řízení vztahů se zákazníky, partnery či dodavateli (Customer Relationship Management). Řešení pro CRM systém Microsoft Dynamics 365 jsou proveřené našimi zákazníky a jsou zpravidla rychlé z hlediska nasazení. Jejich využití tak zvyšuje návratnost používání celého systému.

Chci poradit s CRM pro marketing

Jaká jsou nejčastěji využívaná rozšíření CRM pro marketing?

CRM vyplňuje data z registrů za vás

Automatizace naplňování dat do CRM probíhá často z veřejných registrů. Vždy je důležité mít korektní informace o evidovaných společnostech a jejich statutárních zástupcích. K tomu velice dobře poslouží ARES konektor, který pracné vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů udělá za vás. ARES (administrativní registr ekonomických subjektů) je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Data v systému máte po zadání IČ doslova na jedno kliknutí.

Nástroje pro hodnocení spokojenosti a průzkumy

Dotazníky pro marketingové průzkumy a hodnocení spokojenosti zákazníků jsou součástí CRM. Umožňují získávat informace od zákazníků, jak jsou spokojeni s mírou poskytnutého servisu, jak hodnotí přístup vašich zaměstnanců, jaké další produkty zvažují, případně zda by vaši společnost doporučili. Modul umožňuje formulovat otázky do předdefinovaných šablon, volbu typů odpovědí a samozřejmě hromadný e-mailing s dotazníkem z prostředí CRM. Následuje uložení všech individuálních odpovědí na dotazy přímo do CRM. To umožňuje, že se  můžete zaměřit například na zákazníky, kteří nejsou spokojeni, třeba zobrazením do karty společnosti. Pak se můžete lépe soustředit na jejich udržení.

Jedním ze základních parametrů služby je právě spokojenost zákazníků. Její systematické sledování umožňuje vyšší kvalitu péče o klienty. Například firma provozující pravidelné servisní kontroly a údržbu strojů, které vyrábí, měla svého času problém se servisními techniky. Z doslechu jednatel věděl, že u zákazníka často ani nepozdravili. Zavedl tedy automatické hodnocení servisních výkonů. Poté, co proběhla návštěva technika u klienta, mu automaticky došel e-mail s odkazem na stránku, kde mohl krátce ohodnotit servis. Brzy se kvalita služeb výrazně zlepšila.

Jak spravovat produktové portfolio?

Pokročilá správa produktového portfolia je další doplňkovou xRM aplikací, pomocí které rozhoduje zákazník o zařazení různých produktů do portfolia. Uživatelem je pracovník, který navštěvuje výstavy po celém světě nebo specialista, který fotí jednotlivé novinky. Ty okamžitě uvidí i produktoví manažeři ve firmě a zahájí výpočet očekávaných nákladů, marže a zisku, na základě kterých se vedoucí může v reálném čase rozhodnout, jestli s výrobcem navázat kontakt, či nikoli. Týmová spolupráce zabudovaná přímo v systému CRM je nesmírně efektivní.

Získávání zpětné vazby od zákazníků a produktové portfolio jsou zpravidla spojené nádoby.  Zpětná vazba od zákazníků formou jednoduchých marketingových průzkumů realizovaných přes CRM umožňuje obchodnímu řediteli efektivně rozhodovat o zboží, které zákazníci potřebují na prodejních pobočkách. Informace o tom, které zboží zákazníkům na pobočkách chybí, vedlo prokazatelně ke zvýšení tržeb.

Jak zlepšovat kvalitu zákaznické péče?

Efektivní práce s připomínkami a reklamacemi zákazníků umožňuje identifikaci problémů v oblasti řízení kvality. Evidence počtu kusů reklamací na konkrétní zboží vám umožní najít problematické produkty. S těmi je následně možné pracovat – inovovat, zpřísnit kontrolu kvality, změnit výrobní postupy, či zvolit vhodnější materiály.

Dostáváte od odběratelů hromadné reklamace? CRM umožňuje evidovat vyřízení jednotlivých položek reklamace zvlášť – díky tomu má oddělení služeb zákazníkům v každém momentě přehled o tom, co je již vyřízeno, jaké zboží zákazník k reklamaci ani nedodal, případně který reklamační technik svoji práci nestíhá. CRM systém umožňuje také hlídat termíny a priority. Zákazníci tak mají jistotu, že jejich požadavek nezapadne.

Jak budovat znalostní bázi pro služby zákazníkům?

Yammer je podnikovou sociální sítí umožňující sdílet nejlepší postupy z praxe a přenášet je nejen v rámci CRM. Podpořte své zaměstnance či obchodní partnery sdílením tipů, triků a doporučení pro prodej koncovým zákazníkům. Díky vlastní sociální síti, která je také součástí CRM systému, máte vždy jistotu, že se informace dostanou ke všem, kteří je potřebují. Využívání podnikové sociální sítě můžete rozšířit také směrem k dodavatelům či odběratelům jako neformální prostředí, kde můžou položit své dotazy, připomínky a kde dostanou odpověď.

Máte zájem o CRM systém pro marketing?

Kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře. Poskytneme vám rádi více informací.