Nakládejte s odpady i zákazníky efektivně 

CRM pro odpadové hospodářstvíŘešení CRM pro odpadové hospodářství založené na platformě Microsoft Dynamics CRM je určeno pro společnosti zabývající se službami v oblasti životního prostředí a nakládání s odpady, a které chtějí mít pod kontrolou vztah se svými zákazníky, mít přehled o vytíženosti svozových vozů i samotných zaměstnanců, a mít všechny tyto informace na jednom místě. V důsledku to vede k maximalizaci zisku vůči nákladům a spokojenějšímu zákazníkovi.

Co víc může Microsoft Dynamics CRM nabídnout?

Přehledná evidence zákaznických a partnerských vztahů

Mějte všechny informace o stávajících i potenciálních zákaznících na jednom místě. Důležitá je i evidence vztahů s klíčovými osobami mikroregionů, lokálními firmami zajišťujícími veřejné služby, ale i úředníky. Můžete tak efektivně analyzovat skutečný potenciál daných lokalit. Tyto informace Vám zajistí vyšší úspěšnost vytipovaných zakázekefektivnější přípravu na výběrová řízení.

Optimalizace vytížení techniky

Veškeré údaje o zákaznících, včetně objemů odpadů, které generují, je možné zobrazit v mapách formou přehledných grafů. CRM systém zároveň poskytuje přehled o historii a frekvenci svozů kontejnerů v jednotlivých lokalitách a dokáže předvídat vytíženost klíčových technologií a skládek. Mějte přehled nad veškerou technikou i místy spojenými s odpadovým hospodářstvím (skládky, spalovny, deemulgační stanice aj.).

Pokročilé nástroje komunikace s veřejností

CRM systém umožňuje identifikaci klíčových osob, jako jsou novináři, aktivisté, lídři volnočasových sdružení, které mají vliv na lokální vnímání značky a služeb, které jsou v daných oblastech poskytovány. Komunikujte efektivně s těmito vlivnými osobamivyužijte pokročilé marketingové nástroje, mezi něž patří A/B testování sdělení, měření dopadu marketingových a PR aktivit nebo automatický sběr informací od veřejnosti.