Efektivní prodej, automatizace kampaní a 360° péče o zákazníky

s Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 je řešení pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management). Zaměřuje se na hledání nových zákazníků, rozvoj vztahů se stávajícími zákazníky a servisní služby s ohledem na ziskovost podnikání. Posiluje péči o zákazníky napříč různými odděleními firmy a pomáhá uspokojit zákaznické potřeby v průběhu celého životního cyklu zakázek. 

Chci zlepšit řízení vztahů se zákazníky

Microsoft Dynamics 365 pro prodej, marketing i servis

Prodej: podpora obchodu a procesů celého prodejního cyklu. Funkce pro tvorbu a měření kvalifikovaných obchodních předpovědí. Kvalifikace obchodních příležitostí, správa nabídek, objednávek a fakturace.

Marketing: nástroje pro tvorbu marketingového mixu. Funkce pro čištění dat a podrobnou segmentaci zákazníků. Komplexní správa marketingových kampaní, nákladů a rozpočtů. Přehledné sestavy a ROI analýzy.

Servis (služby zákazníkům): efektivní správa a řešení servisních případů. Automatické směrování požadavků, historie služeb, znalostní databáze, reporting v reálném čase, informace o dostupnosti pracovníků.

CRM, které zaměstnanci využívají

Microsoft Dynamics 365 je integrováno s prostředím Microsoft Outlook, alternativou je webové rozhraní. Propojením na Microsoft Office mají uživatelé k dispozici prostředí, které dobře znají.

Dostupnost informací odkudkoliv

Mezi silné stránky řešení Microsoft Dynamics 365 patří profesionální správa zákaznických informací o partnerech, která může být díky mobilnímu a offline přístupu prováděna odkudkoliv.

Pokročilé nástroje bez nutnosti zásahů IT

Kromě základních modulů obsahuje Microsoft Dynamics 365 řadu analytických nástrojů a nástrojů pro tvorbu a řízení pracovních postupů – workflow.

Mohou připravovat pracovní postupy (workflow) a sestavy bez pomoci IT oddělení s využitím intuitivních průvodců. Samozřejmostí je nastavení týmů, rolí a podrobných uživatelských práv.

Přizpůsobíme CRM na míru

Každý obor a organizace má svá specifika. Má-li CRM systém správně fungovat, je nutné, aby se byl schopen plně přizpůsobit reálnému businessu společnosti.

Díky široké celosvětové podpoře existuje řada rozšiřujících doplňků. Společnost GRiT zároveň poskytuje další široké možnosti přizpůsobení CRM řešení Microsoft Dynamics

Máte zájem zlepšit řízení vztahů se zákazníky?

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Rádi vám nabídneme bezplatnou konzultaci.