Jak funguje BI4Dynamics

Péče, zkušenost a profesionální integrace

Společnost CCV Informační systémy se stala na konci roku 2008 smluvním partnerem výrobce NPS Group a distributorem řešení BI4Dynamics na českém a slovenském trhu. První instalace BI4Dynamics na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Poskytované řešení (manažerský informační systém – MIS) úzce spolupracuje s Microsoft Dynamics, nicméně není jeho integrální součástí. Výhodou takového řešení je zejména možnost dokonalejšího „vyladění“ práce s daty z informačního systému směrem k MIS. Jak technologicky funguje? 

Datawarehousing klíčem

Společným „srdcem“ obou systémů je společný datový sklad. Většinou odborníků je vnímán jako nejlepší infrastruktura pro podporu strategických iniciativ. Datový sklad umožňuje integraci různorodých informací a historických údajů, které mohou být analyzovány prakticky z jakéhokoliv pohledu. Pro rozhodování můžete následně vytvořit systém poskytování záznamů a ucelených informací napříč všemi daty z celého podniku. Datové sklady jsou určeny zejména k analýzám dat a tvorbě reportů z dat ERP systému.

Obchodní reporting pro obchodní uživatele

BI4Dynamics je obchodní a nikoliv technologické řešení. Obchodní uživatelé a analytici nemusí rozumět OLAP technologii nebo mít znalosti programování. Reporty lze snadno tvořit pomocí tzv. "drag and drop" funkce. Řešení je aplikovatelné stejně dobře v malých, středních a velkých podnicích v téměř v každém odvětví.

Obr. Ukázka dashboardu – analýza a řízení zásob

Technické informace

Databáze a Microsoft DynamicsTM je kompatibilní s:

Schéma BI4Dynamics