Oborová řešení pro distribuci ve zdravotnictví

Alfou a omegou po nemocnice a zdravotnická zařízení, farmaceutické výrobce či distribuční firmy jsou rychlé a přesné informace o šaržích, exspiracích a dalších detailech zboží, které jsou bezpečně přenášeny mezi systémy obchodujících protistran. Elektronická výměna dat v celém dodavatelském řetězci významně snižuje chybovost a náklady při zachování vysokých nároků na výkonnost logistiky. CRM systém zase pomůže spojit informace o zákaznících, konkurenci, logistice včetně potřebné dokumentace a dokáže je zobrazit na jednom místě pro všechny zaměstnance.