WMS systémy: Rychleji, přesněji, levněji

27.04.2017

Logistika je v současnosti komplikovaným oborem, který v sobě zahrnuje několik samostatných, nicméně stále provázanějších oblastí. Vedle řízení dopravy, monitoringu vozů a plánování tras jsou jejími důležitými složkami řízení skladů a identifikace zboží či audit hmotných toků. RFID, vychystávání hlasem, roboti, autonomní vozidla a další trendy jsou ve skutečnosti nafouknuté bubliny nebo spása logistiky, ptá se na úvod článek magazínu Computerworld v rozhovoru s Tomášem Kormaňákem.

V poslední době se v logistice objevilo několik inovací, které bychom mohli na první pohled považovat za zásadní pro systémy řízení skladů WMS (Warehouse Management System). Ať už jde o nástup různých mobilních zařízení do skladové praxe, principy rozšířené reality nebo možnosti autonomních vozidel. Nastupují štíhlá logistika, vychystávání hlasem nebo RFID čipy. Které z nich mají v současnosti největší šanci na uplatnění na českém trhu logistických řešení?

„Ve využitelnosti systémů WMS pořád nacházíme velké rezervy. Řízení skladu pomocí papírů je v České republice stále běžnou praxí,“ upozorňuje Tomáš Kormaňák, produktový manažer společnosti CCV Informační systémy. „Mnoho podniků, zejména výrobních, stále používá své zavedené postupy, kde jediný funkční systém je v hlavě šéfa logistiky. Řízení práce i veškerou evidenci řeší pomocí papírů. Tlak na výkonnost logistiky nebo traceabilitu se však zvyšuje a situace se začíná měnit.

Ukazuje se, že klasický model on-premise systémů pro řízení logistiky zákazníkům přestává dostačovat a budování velkých a na míru realizovaných WMS systémů přestává být efektivní“, pokračuje Kormaňák a dodává: „Jejich nevýhodou je, že projekty zavedení trvaly dlouho a mohlo se stát, že zákazníci byli zatíženi některými pokročilými funkcemi systému, i když je vlastně nechtěli využívat.“

Východiskem jsou podle něj lehká cloudová řešení pro WMS, která je možné rychleji nasadit do ostrého provozu. „To však není na úkor funkčnosti, systém nabízí stejnou škálu funkcí jako jeho robustní on -premise varianta, nicméně tentokrát s využitím modulárního přístupu. Zákazníci si tedy můžou sami říct, o které funkce WMS mají zájem. Ostatní funkce jim jsou skryty. Platíte jenom za to, co využíváte,“ prohlašuje Kormaňák.

Čárový kód není mrtev

Z ohlasů v odborných médiích by se mohlo zdát, že hlavní roli při snahách o další zefektivnění optimalizace zásob a práce při řízení skladů budou hrát v nejbližších letech některé často medializované inovace.

Kormaňák věří, že jiná identifikační média než čárové kódy, jako jsou RFID tagy, zákazníky zajímají, ale míní, že jejich návratnost není jednoznačná, protože závisí na druhu zboží. Zákazníci se podle něj stále zajímají o alternativy ke standardním metodám vychystávání. Přesto se však v drtivé většině projektů nasazení WMS pořád zavádějí klasické čárové kódy. Ty jsou totiž i dnes jediným způsobem identifikace, který funguje u všech skladových procesů. Rozhodně neplatí, že čárový kód je mrtvý.

Aktuálním trendem je podle Kormaňáka také prohlubující se spolupráce napříč dodavatelským řetězcem. Pro řízené skladování to například znamená automatický příjem zboží, který zahrnuje i parametry, jako jsou sériová čísla či datum expirace, uvedené v dodacím listu přijatém formou elektronické komunikace mezi systémy (EDI).

Co tedy je podmínkou dobrého řešení? „Nejde ani tak o samotné technologie, které jsou často přeceňovány,“ soudí Kormaňák. Alfou a omegou samotného řešení je podle něj analýza logistických procesů a návrh jejich nové podoby. Podle toho je pak k dispozici řada lehkých a užitečných technologií třeba v oblasti řízení dopravy, přičemž samostatnou kategorií je potom jejich napojení na systémy WMS nebo na podnikový informační systém. „Důležitou součástí systémů je právě integrace – u větších projektů může být udržování aktuálních dat ve více systémech prakticky nemožné“, dodává Kormaňák.

Přísliby štíhlé logistiky

Štíhlá logistika se uplatní především v činnostech, které hodnotu jako takovou nepřidávají, naopak pouze zvyšují náklady na realizaci výrobku či služby. Přitom je docela běžné, že většina podnikových procesů je tvořena z více než 95 procent právě takovými činnostmi.

„Hlavním předpokladem úspěchu štíhlé logistiky je štíhlé myšlení ve společnosti,“ vysvětluje Tomáš Kormaňák a pokračuje: „Každá inovace by byla odsouzena k neúspěchu, pokud o jejím nasazení je přesvědčen pouze majitel firmy a ostatní lidé jsou natolik zaneprázdněni, že pro štíhlé myšlení sami nevytvářejí prostor. Když jsme například zaváděli nový WMS systém u spotřebního družstva, minimálně stejnou měrou jako technologie se na rychlé návratnosti investice podílelo štíhlé myšlení klíčových manažerů firmy.“

Více v článku v magazínu Computerworld 5/2017 (str. 15 - 17, autor Vít Petrjanoš)

Související:

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.