WatchDog pro vyšší stabilitu Microsoft Dynamics NAV

07.01.2017

Pro zajištění dostupnějšího a spolehlivějšího fungování ERP systému Microsoft Dynamics NAV a propojených databázových, souborových či aplikačních serverů je určena zcela nová aplikace CCV WatchDog z dílny vývojářů CCV Informační systémy. Kromě detailního monitorování stavu systémů umožňuje i zcela automatické a rychlé odstranění vybraných typů problémů.

Novinka si klade za cíl zejména předcházet obtížím, které mohou vzniknout při používání podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV a tím zajistit jeho vyšší dostupnost při nižších nárocích na správu.

CCV WatchDog dozoruje v online režimu stabilitu aplikace i propojených vrstev dalších řešení a v případě chyb o nich obratem detailně informuje obsluhu či je sama automaticky řeší.

Na jaké oblasti systému se zaměřuje?

Udržování stálého výkonu a stability – provádí a následně automatizovaně kontroluje úspěšnou realizaci souboru údržbových aktualizací, které jinak manuálně s rizikem chyb či prodlev vykonává správce systému. Tím zajišťuje systém permanentně čistý s rychlými uživatelskými reakcemi.

 

Monitorování chodu návazných komunikačních vrstev – online sleduje a testuje bezchybnost komunikace s dalšími návaznými aplikacemi, jako jsou databázový, souborový nebo aplikační server. Umožňuje odhalit i stavy, kdy jsou sice jednotlivé vrstvy v provozu, ale vlivem přetížení nejsou reálně uživatelsky použitelné.

 

Sledování správného průběhu naplánovaných záloh - vyhodnocuje jejich úspěšné dokončení a ověřuje, zda během procesu nedošlo k nepředpokládaným chybám. Dále kontroluje, zda soubor zálohy je reálně vytvořený, má předpokládanou velikost či jej dokonce zkušebně obnoví a otestuje.

Jak dozorčí služby pomáhají?

Celé fungování CCV WatchDog je koncipováno maximálně pasivně. Nikoho tak nezatěžuje průběžnými zprávami o správném běhu, ale administrátora informuje pouze v případě, kdy dojde k selhání dozorované aktivity. Následně vyhodnotí závažnost situace a podle toho zvolí nastavený způsob reakce, ať již automatické odstranění chyby či upozornění obsluhy.

·         Zjistěte více o dozorčích službách výkonu systému CCV Watchdog

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.