Trendy v odvětví obchodu

09.06.2008

Dne 28. 5. 2008  proběhla v kongresových prostorách hotelu Holiday Inn v Brně konference o očekávaném vývoji v odvětví obchodu TRENDY V ODVĚTVÍ OBCHODU.

Na konferenci byly prezentovány trendy, zajímavá témata (národní značka kvality Klasa) a poutavé případové studie z oblasti obchodu (využití CRM, EDI). 
Svými zkušenosti přispěli představitelé velkoobchodu (TEMPO, CBA), maloobchodu (Brněnka), dodavatelů do obchodních řetězců (např. Nestlé) a společnosti a instituce podporujících obchod (např. tématy finanční služby, marketingová podpora a strategie). 
Na prezentace navazoval blok dotazů i horlivé diskuze účastníků konference.

Jedním z témat bylo také EDI (Electronic data interchange). O trendech v elektronické komunikaci mezi odběrateli a dodavateli hovořil zástupce společností CCV David Reichel společně se zástupcem společnosti Nestlé Michalem Gašparínem.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.