Tiskové zprávy

TZ – Výzkum odhalil závažné skladové problémy u většiny výrobních firem z oblasti strojírenství a plastikářství

24.10.2016

24. října 2016, Brno – Špatná nebo neúplná evidence materiálu a zboží ve výrobě, záměny při jejich vyskladnění nebo značná neefektivita skladníků při manipulaci s materiály i zbožím. To jsou nejčastější problémy, které vyplynuly z aktuálního kvalitativního výzkumu mezi zástupci firem z oblasti strojírenství a plastikářství, realizovaného společností CCV Informační systémy.

Nejzávažnější problémy strojírenských a plastikářských výrobních firem se přímo dotýkají až tří čtvrtin z nich. Právě takto vysoký počet zástupců společností si v hloubkových rozhovorech v rámci výzkumu stěžoval na chybnou anebo dokonce zcela chybějící evidenci materiálu nebo zboží. Stejné množství firem trápí i záměny těchto položek ve výrobě. Téměř dvě třetiny respondentů pak deklarovaly potíže s neefektivitou skladníků, kteří přesně nevědí, kde se který materiál nebo zboží ve skladě nachází, a při jejich hledání tak stráví neúměrné množství času.

Časová náročnost a s tím spojené náklady představují problém i v zadávání pokynů manipulantům a skladníkům. Tuto agendu totiž nemá dostatečně vyřešenu plných 50 % dotazovaných společností. Čtvrtina z nich dále nemá zajištěnu zastupitelnost pracovníků skladu, kteří pro úspěšné zvládnutí svých činností musí „svůj“ sklad bezpodmínečně znát. Zároveň je však ve stejně významném počtu trápí pracná evidence výdeje materiálu a nedostatečný přehled nad činností operátorů, manipulantů nebo skladníků.

Jako východisko z tohoto stavu plánuje 20 procent firem nasazení plnohodnotného WMS skladového systému, 35 procent je rozhodnuto řešit nejpalčivější problémy nasazením on-line skladové evidence a zbytek není doposud rozhodnuto. 

Metodika výzkumu

Kvalitativní výzkum byl realizován v průběhu května až července ve firmách z oblasti strojírenství a plastikářství s ročním obratem do 499 mil. Kč a méně než 200 zaměstnanci. Jednalo se o hloubkové rozhovory s manažery logistiky, nákupu, obchodu, výroby či se samotnými majiteli analyzovaných firem. Probíhaly na základě předem připravené struktury, která se zaměřovala na jednotlivé skladové a výrobní procesy vyskytující se v rámci firemního provozu.

Součástí bylo také pozorování jednotlivých činností v reálném provozu, detailní analýza jednotlivých skladů, podrobné zkoumání výroby a případně dalších výrobních úseků, které jsou nezbytné k realizaci výsledného produktu. Mezi sledované části patřila i expedice a jí předcházející činnosti spojené s balením či kontrolou hotových výrobků.

  • Více o WMS pro řízení skladu
  • Instantní sklad – více o systému pro skladovou evidenci

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.