Tiskové zprávy

TZ – Vinaři elektronicky evidují 649.622 hektolitrů vína, podání přes internet bylo dvanáctkrát více než vloni

Brno, 16. září 2009 –  Tuzemští výrobci a obchodníci s vínem elektronicky zaevidovali na 649.622 hektolitrů zásob vína, zatímco pouze jedna čtvrtina zásob byla zaevidována z papírových formulářů. Celkové číslo tuzemských zásob vína zatím nebylo zveřejněno, ale přesáhne jeho odhadovanou letošní roční tuzemskou produkci. Vyplývá to z aktuálních výsledků prohlášení o zásobách vína dodaných do zákonného termínu podání. Úspěch slavil elektronický způsob podání, který využilo dvanáctkrát více vinařů než v loňském roce, naopak klasických papírových podání ubylo o 48%.

Termín pro podání povinného prohlášení byl 10. září 2009 a kromě tradiční a již nepříliš vyhovující papírové formy jej bylo možno provést elektronicky a to nově bez elektronického podpisu pouze na základě přihlašovacího jména a hesla, které zájemce získal v nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov.
O tom, že nezůstalo pouze u možnosti, ale nesporných výhod elektronického podání využili vinaři i ve skutečnosti, svědčí letošní aktuální čísla z registrů vinic. „Celkový počet papírových podání oproti loňsku poklesl o 48% a naopak počet elektronických podání vzrostl 11,8krát,“ uvedl Radim Šedivý ze společnosti CCV Informační systémy, která je technologickým dodavatelem registrů Ministerstva zemědělství.

Pozitivní byl však nejen způsob, ale i skladové zásoby. „Výrobci a obchodníci s vínem, kteří svou ohlašovací povinnost provedli elektronicky, evidují 649.622 hektolitrů zásob vína, celkové číslo pak bude vyšší než je odhadovaná letošní roční tuzemská produkce vína,“ komentuje letošní výsledky vedoucí registru vinic Ing. Rostislav Gruna z UKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).

Elektronická podání pomáhají vinařům i státní správě

Elektronická forma podání mají oproti klasickým způsobům celou řadu nesporných výhod, těmi největšími je naprostá jednoduchost a výrazná úspora času, a to nejen na straně vinařů, ale i státní správy, jak potvrzuje vedoucí registru vinic Ing. Rostislav Gruna z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského: „Díky plné elektronizaci desítek tisíc podání ročně a tedy výrazně zjednodušené agendě šetříme významné finanční i lidské zdroje, roční úspora práce úřadu přijde na 5 tisíc člověkohodin. Na straně vinaře je časová úspora také značná, z našich poznatků vyplývá, že jednoduché elektronické podání trvá průměrně 12 minut, papírové pak minut 80.“
Ovšem důležitým aspektem je i elimininace rizika časového prodlení. Zákonem daným datem podání povinného prohlášení o skladových zásobách se totiž rozumí datum doručení na ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Podáním elektronicky se vinaři vyhnou možnosti, že k doručení dojde po termínu podání. „Je znám případ, kdy i doporučený dopis šel šest dní. Bohužel úřad taková podání dle zákona musí chápat jako pozdě doručená,“ vysvětluje Gruna.

O povinném prohlášení o zásobách

Povinné prohlášení o zásobách je stanoveno v zákoně 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Zákon uvádí, že každý, s výjimkou maloobchodníka a konečného spotřebitele, je povinen každoročně odevzdat prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, které skladoval k 31. červenci. Jak vinařům a vinohradníkům zdůrazňují pracovníci ÚKZÚZ, vyplnění prohlášení o zásobách je nejen plněním zákonné povinnosti, ale také je nezbytnou podmínkou pro každého úspěšného uchazeče o dotační podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.