Tiskové zprávy

TZ – V oblasti obchodu se spotřebním zbožím přidává na své palety etiketu s SSCC kódem pouze 36 % firem

01.07.2013

Brno, 2. července 2013 – Označení palet se spotřebním zbožím SSCC kódy má jak v České republice, tak i na Slovensku stále velké rezervy.  Alespoň na některých paletách SSCC kódy využívá pouhých 36 % firem z oblasti rychloobrátkového zboží. Toto zjištění vyplynulo z průzkumu společnosti CCV Informační systémy mezi svými zákazníky a na školeních ORION Days. Mezi uživateli řešení ORION EDI, které využívá přes 1200 společností, dosahuje podíl používání SSCC kódů na paletách 49 %, ale mezi ostatními respondenty jen 7 %. Potenciál pro efektivnější předání logistických informací s partnery spočívá zejména v jejich kombinaci s elektronickým dodacím listem.

V nadcházejících měsících je rozvoj využití SSCC (Serial Shipping Container Code) v kombinaci s avízem dodávky formou elektronického dodacího listu (EDI zpráva DESADV – z anglického despatch advice) velmi aktuální pro několik stovek dodavatelů do obchodních řetězců, neboť je motivuje zájem obchodních partnerů jako MAKRO Cash & Carry nebo AHOLD. 

„Standard pro tvorbu SSCC kódů je popsán příručkou GS1, ale spíše než studium příručky doporučuji nakontaktovat vašeho dodavatele informačního systému na EDI poskytovatele. Pro tvorbu SSCC kódů je totiž nutná především souhra informačního nebo skladového systému, EDI řešení a samotné fyzické dodávky zboží. Jen tak lze dosáhnout kýžených přínosů, zejména pak zrychlení příjmu zboží odběratelem,“ doporučuje David Reichel, ředitel divize CCV eBusiness. 

Zrychlení a zjednodušení příjmu zboží

Z průzkumu dále vyplynulo, že celkem 57 % firem se spotřebním zbožím (65 % uživatelů ORION EDI) obvykle dodává zboží z jednoho dodacího listu na více paletách, což s sebou přináší zvýšené nároky na přesnost při zavádění zboží do systému. Naopak 9 % firem vykazuje zboží dodávané na jedné paletě dokonce na několika dodacích listech. Právě využití SSCC kódu zaneseného do formy čárového kódu typu GS1-128 (dříve EAN-128), který lze snímačem jednoduše načíst, může zásadním způsobem zrychlit a zjednodušit příjem zboží a zlepšit jeho dosledovatelnost v rámci dodavatelsko – odběratelského řetězce.  

„Máme v praxi vyzkoušeno, že využití SSCC kódů může zrychlit příjem i naskladnění zboží až o 30 %, odběratel totiž může převzít najednou celou logistickou jednotku bez nutnosti jejího rozbalení. Bez ohledu na to, zda je paleta homogenní nebo heterogenní, postačuje čárový kód ve spojení se zprávou DESADV k tomu, aby zboží bylo přijato pouhým sejmutím čárového kódu. Navíc je možné výrazně zvýšit přesnost při zavádění zboží,“ říká David Reichel ze společnosti CCV Informační systémy.

S ORION EDI na SSCC kódy – ověřeno praxí

SSCC představuje osmnáctimístné číslo pro identifikaci logistické přepravní jednotky. Současná situace je taková, že firmy zpravidla disponují elektronickým dodacím listem, ale nemají jej dosud integrován s logistickou etiketou na paletách. Pouze jedna z pěti firem disponuje systémem, který je schopen vygenerovat SSCC kód či jej doplnit na dodací list. V současné době plných 60 % respondentů mimo stávající zákazníky ORION EDI podle průzkumu netuší, jak SSCC kódy vytvářet.  

CCV Informační systémy od loňska realizovalo ve spolupráci se svým zákazníkem Henkel pilotní českéslovenské projekty využití SSCC kódů a DESADV právě s řetězci AHOLD a MAKRO Cash & Carry. Kvalitní nastavení EDI komunikace umožňuje snadno zavádět a využívat nadstavbové identifikátory zboží, tak jako v případě SSCC kódů. Ty s sebou pochopitelně přináší i úspory, které jsou přímo úměrné zmenšené časové náročnosti manipulace se zbožím a eliminaci nepřesností a z nich plynoucích problémů.

Tip: Máte zájem využívat paletové dodací listy s SSCC kódy v elektronické výměně dokladů s vašimi obchodními partnery? Více informací se dozvíte zde. 

——————————————————————————

CCV Informační systémy působí na trhu od roku 1992. Patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s dalšími pobočkami v Opavě (divize CCV eBusiness) a na Slovensku v Kysuckém Novém Meste (CCV Informačné systémy). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji logistických řešení, implementaci WMS systémů (CCV Řízený sklad) a podnikových informačních systémů (Microsoft Dynamics). Specializuje se na řešení pro elektronickou fakturaci, důvěryhodnou archivaci, elektronickou výměnu dat EDI (konsolidační centrum Orion) a bezpapírový oběh obchodních dokladů. Dále vyvíjí speciální řešení (registry, portály) pro státní správu a aplikace pro chytré telefony. Je také nositelem titulu Oracle Gold Partner.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.