Tiskové zprávy

TZ – V letošním roce elektronicky zaevidováno přes 1,7 mil. hektolitrů vína na zásobách. Každý druhý vinař již podává elektronicky

Brno, 18. října 2010 – Tuzemští výrobci a obchodníci s vínem v letošním roce dosud zaevidovali v prohlášení o zásobách elektronicky více než 1,7 milionu hektolitrů vína. Tento objem je více než 2,5 násobkem loňských údajů o zásobách. Již jen 18% objemu přiznaných zásob bylo podáno přes papírové formuláře. Opět se potvrdil vzrůstající trend využívání elektronického podávání, vždyť v řádném termínu využilo tuto formu prohlášení třikrát více vinařů než v roce 2009. Podíl vinařů, kteří k prohlášení o zásobách využili elektronickou cestu, vzrostl celkem z loňských 17% na letošních 48%, jak vyplývá z aktuální analýzy CCV.

Stejně jako v minulých letech i letošní září bylo termínem pro podávání povinného prohlášení o zásobách. I letos se potvrdil vzrůstající trend vinařů podávat prohlášení do Registru vinic, jehož technologickým dodavatelem je společnost CCV Informační systémy, elektronickou cestou. Po jednoduchém přihlášení uživatelským jménem a heslem lze vyřídit většinu povinné agendy. Někteří vinaři tak již několik roků nezasílají papírová prohlášení na příslušné úřady, v tomto případě na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Vše si totiž zařídí přes počítač, kdy si jednou získanými přihlašovacími údaji od Agentury pro zemědělství a venkov zajistí přístup ke „svým“ datům, které o nich ÚKZÚZ uchovává.

Ing. Rostislav Gruna, vedoucí Oddělení registru vinic z ÚKZÚZ, vzrůstající oblibu elektronické formy komunikace mezi vinaři potvrzuje: „Počet prohlášení podaných elektronicky se meziročně stále zvyšuje. Jednak je to způsobeno tím, že není již nadále nutný elektronický podpis, ale také že jde již o zavedenou aplikaci, jejíž využívání je jednoduché a hlavně pohodlné. Dále také faktem, že odesláním prohlášení přes aplikaci z počítače má vinař svoji povinnost téměř okamžitě splněnu. Není tedy nutnost chodit s prohlášením na poštu, případně si ověřovat, jestli prohlášení na příslušný úřad bylo doručeno. Oproti loňskému roku tak vzrostl počet elektronických podání prohlášení o zásobách až trojnásobně.“

Nejenom, že elektronické podávání prohlášení ušetří čas vinařům, ale usnadňuje práci a spoří čas i zaměstnancům státní správy. V současnosti jsou totiž veškerá data na ÚKZÚZ zpracovávána v elektronickém Registru vinic. Papírová prohlášení tedy musí být do elektronické podoby „převedena“ tak, aby se s daty dalo dále pracovat. Navíc u elektronického podávání prohlášení je ošetřeno vyplnění povinných položek, takže k neúplnému vyplnění formulářů dochází v minimu případů, což se u papírových formulářů říct nedá.

Co je povinné prohlášení o zásobách

Povinné prohlášení o zásobách je stanoveno v zákoně 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Zákon uvádí, že každý, s výjimkou maloobchodníka a konečného spotřebitele, je povinen každoročně odevzdat prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, které skladoval k 31. červenci. Jak vinařům a vinohradníkům zdůrazňují pracovníci ÚKZÚZ, vyplnění prohlášení o zásobách je nejen plněním zákonné povinnosti, ale také je nezbytnou podmínkou pro každého úspěšného uchazeče o dotační podporu jak na restrukturalizaci a přeměnu vinic, tak i na investice.

—————————————————————

O společnosti

CCV Informační systémy působí na trhu od roku 1992 a patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions) a další pobočky působí v Brně (divize CCV eGovernment), v Opavě (divize CCV eBusiness) a v Kysuckém Novém Meste (CCV Slovensko). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci podnikových informačních systémů (Microsoft Dynamics) a dalších softwarových aplikací pro vybrané oblasti podnikání. Specializuje se na řešení pro poskytování elektronické výměny dat (řešení EDI Orion), zabezpečuje bezpapírový oběh obchodních dokladů. Vyvíjí speciální řešení (registry, portály) pro státní správu. CCV Informační systémy udržuje certifikát systému kvality ISO 9001:2009, a je držitelem statutu Oracle Gold Partner a je rovněž partnerem společnosti Microsoft s titulem Microsoft Gold Certified Partner.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.