Tiskové zprávy

TZ – Pozítří vyprší vinařům termín pro podání prohlášení o zásobách – elektronická podání hlásí k dnešnímu dni sedminásobný nárůst

Praha, Brno, 8. září 2009 – Více než sedminásobný nárůst počtu elektronicky podaných povinných prohlášení o zásobách oproti loňskému roku hlásí k dnešnímu dni Portál farmáře (www.farmar.eu). Již nyní, dva dny před vypršením termínu podání je jasné, že se tato forma začíná výrazně prosazovat oproti tradiční papírové podobě. Kromě jednoduchosti a úspoře času je hlavním důvodem i zrušení nutnosti elektronického podpisu.

Každý rok na sklonku léta čeká na vinaře a obchodníky s vínem spousta povinností. Jednou z nich je rovněž odevzdání povinného prohlášení o skladovaných zásobách, které vyplývá ze zákona o vinohradnictví a vinařství. Prohlášení je třeba podat do 10. září 2009 a kromě tradiční a již nepříliš vyhovující papírové formy je možno provést prohlášení elektronicky na Portálu farmáře (www.farmar.eu), a to nově bez elektronického podpisu.

Elektronická forma podání má celou řadu nesporných výhod, těmi největšími je naprostá jednoduchost a výrazná úspora času, a to nejen na straně vinařů, ale i státní správy, jak potvrzuje vedoucí registru vinic Ing. Rostislav Gruna z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského: „Díky plné elektronizaci desítek tisíc podání ročně a tedy výrazně zjednodušené agendě šetříme významné finanční i lidské zdroje, roční úspora práce úřadu přijde na 5 tisíc člověkohodin. Na straně vinaře je časová úspora také značná, z našich poznatků vyplývá, že jednoduché elektronické podání na Portál farmáře trvá průměrně 12 minut, papírové pak minut 80.“

Jednoduchost se osvědčuje

Meziroční dvojnásobný nárůst dotazů ze strany vinařské veřejnosti na registry vinic dokladují rostoucí zájem o portál – vzneseno jich bylo 23 tisíc, ověřeno pak bylo přes dva tisíce dodavatelů a více než tři tisíce vinic. Z průzkumu, který mezi vinaři na začátku letošního roku provedla společnost CCV Informační systémy (tvůrce a technologický dodavatel portálu), vyplynula nejen spokojenost vinařů se zjednodušením administrativy v souvislosti s využitím Portálu farmáře, ale současně jako nejzávažnější bariéru jeho plošného využití označili potřebu elektronického podpisu. Tato praxe je ale od letošního roku minulostí, vinaři tedy mají možnost podat platné elektronické podání výrazně jednodušeji bez nutnosti vyřizování elektronického podpisu pouze na základě přihlašovacího jména a hesla, které mohou získat bezplatně na nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov.

Z aktuálních čísel se zdá, že se zjednodušení elektronického podání na Portál farmáře setkalo u vinařů s úspěchem. Již nyní, dva dny před uzávěrkou termínu pro podání, je oproti loňskému roku více než sedmínásobný. Tento trend je potvrzením výsledků aktuálního průzkumu společnosti CCV Informační systémy ze začátku srpna, v němž mimo jiné 68 % vinařů, kteří loni podávali prohlášení o skladových zásobách v papírové podobě, deklarovalo přechod na elektronickou formu.

Když v termínu, tak elektronicky

Jste-li tedy osobou povinnou podat prohlášení, máte možnost tak učinit do termínu 10. 9. 2009. Pokud jste tak dosud neučinili, pak opravdu máte nejvyšší čas a je dobré vědět, že datem podání se rozumí datum doručení na ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Podáním elektronicky se přitom můžete vyhnout možnosti, že k doručení dojde po termínu podání. „Je znám případ, kdy i doporučený dopis šel šest dní. Bohužel úřad taková podání dle zákona musí chápat jako pozdě doručená,“ vysvětluje Gruna.

Povinné prohlášení o zásobách je stanoveno v zákoně 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Zákon uvádí, že každý, s výjimkou maloobchodníka a konečného spotřebitele, je povinen každoročně odevzdat prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, které jste skladovali k 31. červenci. Jak vinařům a vinohradníkům zdůrazňují pracovníci ÚKZÚZ, vyplnění prohlášení o zásobách je nejen plněním zákonné povinnosti, ale také je nezbytnou podmínkou pro každého úspěšného uchazeče o dotační podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.