SZPI získá nový informační systém

06.01.2017

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) není třeba představovat. Média i sama SZPI pravidelně informují o výsledcích kontrol potravin, zemědělských či tabákových výrobků. Od roku 2015 spadá do kompetence SZPI i kontrola reklamy a pokrmů v zařízeních společného stravování. Případy, kdy včasný zásah SZPI ochránil spotřebitele, jsou časté a mediálně známé.

 

V tuto chvíli SZPI realizuje projekt, jehož cílem je vytvoření nového informačního systému, který podpoří plnění klíčových úkolů organizace.  Od začátku roku 2018 budou pracovníci SZPI používat zcela nový, na míru vytvářený software, který bude věcně a procesně pokrývat oblast kontrolních činností, nutné právní podpory a v neposlední řadě i práci laboratoří.

 

Ústřední ředitel SZPI, Ing. Martin Klanica, zdůvodňuje výše popsaný projekt takto: „Podstatné a hluboké změny právních předpisů v průběhu posledních let, rozšíření kompetencí SZPI a také změny v chování trhu a spotřebitelů si vyžádaly metodickou, právní a v neposlední řadě také technickou připravenost úřadu. V tomto kontextu považuji nový informační systém za zásadní.“

 

Projekt je značně rozsáhlý a komplexní. Výsledný informační systém budou používat stovky uživatelů z ústředního inspektorátu v brněnském sídle organizace i ve všech oblastních inspektorátech po celé ČR. Pracovníci budou se systémem pracovat jak v online, tak i v offline režimu, pokud budou v terénu. Veškerá data musí být synchronizována do centrální databáze, aby byla k dispozici pro navazující procesy. Další výzvou je migrace dat z datových struktur, které historicky předcházejí nyní tvořenému systému, včetně pravidel, jak s těmito namigrovanými daty v novém systému pracovat.

 

V roli dodavatele vystupuje společnost CCV Informační systémy, která pro účely tohoto projektu navázala úzké partnerství se společností FUTURA SOFT. Obě firmy dlouhodobě dodávají softwarová řešení subjektům státní správy v resortu zemědělství a již dříve úspěšně spolupracovaly.

 

Zadavatel i realizátor se dohodli na postupu dle projektové metodiky. Metodika řízení projektu vychází z certifikačního systému IPMA (International Project Management Association). Je kladen důraz na kompetence projektového řízení a dodržování Národního standardu projektového řízení. Byly jmenovány organizační a řídící struktury projektu, konkrétně řídící výbor, hlavní tým projektu a jednotlivé procesní týmy s přesně vymezenými povinnostmi a pravomocemi. V souladu s IPMA jsou rovněž nastaveny a dodržovány procedury řízení kvality a řízení rizik projektu.

 

Technologicky je nový systém vyvíjen jako desktopová aplikace s využitím komponenty Devexpress, která umožňuje tvorbu přívětivého a intuitivního grafického rozhraní v souladu s nejmodernějšími trendy v ovládání aplikací. Komponenta vyniká profesionálním designem a vysokým výkonem bez ohledu na velikost zpracovávaných dat nebo jejich informační složitost. Unikátnost celého řešení potom spočívá v možnosti pracovat i v režimu offline, kdy lze pořízená data následně synchronizovat na server, a v automatickém ukládání zobrazovaných dat na pracovní stanici, aby bylo urychleno jejich zobrazování.

 

„IS KOPR bude páteřním systémem pro hlavní proces, který SZPI zajišťuje – kontrolu potravin. Na projekt implementace nového informačního systému jsme se připravovali poslední dva roky. Slibujeme si od něj, že zefektivní práci našich lidí a tím nám umožní provést více kontrol. Naopak pokud by nový systém nefungoval… …tak taková možnost prostě neexistuje,“ říká Ing. Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace SZPI.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.