SZPI proškoleno v novém informačním systému

18.12.2017

Nasazení nového informačního systému je pro každou společnost velkou změnou, na kterou je potřeba se připravit, zvlášť jedná-li se o řešení šité na míru. Do nového roku dostává takové řešení Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jejíž stovky zaměstnanců byly na podzim seznámeny se systémem IS KOPR. Technologickými dodavateli jsou CCV Informační systémy a FUTURA SOFT.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) začíná od roku 2018 využívat nový informační systém, který má za cíl procesně podpořit oblast kontrolních, laboratorních činností a nezbytnou právní podporu. Vzhledem k charakteru práce inspektorů bylo zapotřebí zajistit přístup do systému ke všem datům, a to odkudkoliv. Předností je možnost pracovat v offline režimu s následnou synchronizací.

Se jednotlivými oblastmi a provázanostmi procesů v systému se seznámili na podzim všichni inspektoři, laboranti i právníci z Ústředního inspektorátu SZPI i jeho regionálních poboček. Setkání se uskutečnila v Praze, Brně a Olomouci.

SZPI proškoleno v IS KOPRSZPI proškoleno v IS KOPRSZPI proškoleno v IS KOPR SZPI proškoleno v IS KOPR

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.