Společnost Nestlé využívá EDI řešení ORION od CCV

07.01.2008

Společnost CCV se svým EDI řešením ORION zvítězila ve výběrovém řízení na nového poskytovatele EDI služeb pro Nestlé Česko a Nestlé Slovensko. První fáze – převzetí a nahrazení existující EDI komunikace a zahájení bezpapírové fakturace – proběhla v listopadu a prosinci 2007. V dalších fázích bude rozšířeno využití EDI např. v oblasti logistiky.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.