SPIS přijal nového člena

06.01.2009

Společnost CCV Informační systémy se stala novým členem Sdružení pro informační společnost (SPIS). CCV se zároveň připojilo ke kodexu Dobrých mravů dodavatele eGovernmentu.

Společnost CCV Informační systémy vstupuje jako 42. členský subjekt. Její žádost projednalo a schválilo představenstvo SPIS. Tuto profesní organizaci, která reprezentuje průmysl informačních a telekomunikačních technologií (ICT) České republiky, původně založilo dvacet firem a institucí.

CCV se současně přihlásilo k myšlenkám fair play obchodních praktik kodexu Dobrých mravů dodavatele eGovernmentu, který navazuje na principy SPIS pro legislativu eGovernmentu. Představuje souhrn deseti předpokladů, které by měly posloužit jako doporučení a mravní či společenský korektiv při formulování odpovídajících právních a dalších předpisů. Je možné je použít také jako východisko k jasnému a srozumitelnému pohledu na návrhy dalších legislativních norem.

„Vyvíjíme a dodáváme software, který přizpůsobujeme potřebám a dané legislativě jako maximálně konfigurovatelná a otevřená řešení. Uplatňujeme servisně orientovanou architekturu řešení (SOA) a webové služby (web services) a záleží nám na seriózním a otevřeném přístupu k našim partnerům, s nimiž jsme v minulosti vyvinuli řadu velmi unikátních řešení, která úspěšně pomáhají k efektivnější komunikaci mezi občanem a státní správou. Proto jsou nám principy fair play stvrzené v deklaraci Dobrých mravů velmi blízké,“ dodává František Bezděk, ředitel společnosti CCV Informační systémy.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.