x.400

x.400 je komunikační standard, který se využívá k přenosu EDI zpráv mezi obchodními partnery a jejich EDI providery. 

Jedná se o e-mailový systém, jehož síť tvoří x.400 operátoři, kteří jsou vzájemně propojeni. Tito operátoři se starají o zasílání a distribuci zpráv. 

x.400 systém je ideálním nástrojem pro přenos dat v různých formátech tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost přenosů – mimo EDI má využití např. v armád