VAN (Value Added Network)

Síť s přidanou hodnotou, tedy síť, která kromě obvyklého účelu – přenosu dat, nabízí další služby.

U EDI komunikace je to typicky záruka za distribuci nezkreslené informace k jejímu adresátovi. Hlavní náplní VAN operátora je zejména zajištění distribuce standardních zásilek a zpráv, dále operátor obvykle figuruje také jako dodavatel software, tedy konvertoru a komunikačního software pro napojení na VAN síť.

Konvertor a komunikační software v tomto případě stále zůstávají na straně klienta a s nimi i související pořizovací náklady a dále náklady spojené s jejich správou.