RECADV (Potvrzení příjmu zboží)

Receiving Advice

Zprávou potvrzuje odběratel dodavateli příjem zboží. Zpráva je zpravidla odpovědí na zprávu DESADV a vztahuje se k jednomu expedičnímu místu dodavatele a jednomu místu dodání. 

Pomocí této zprávy informuje odběratel dodavatele o skutečně přijatém zboží a jeho množství. Díky tomu může dodavatel řešit jakýkoli případný nesoulad v dodávce operativně ještě před vystavením faktury a minimalizovat tak logistické dobropisy. Pro odběratele je též významným pomocníkem strojové porovnání příjemky proti faktuře a její automatická likvidace pokud všechny náležitosti souhlasí.

Související produkt: