ITF (Interleaved Two Of Five)

V překladu: Proložené dvě z pěti.

Jedná se o vyjádření čárového kódu EAN UCC 13 nebo EAN UCC 14. Používá se pro označování obchodních jednotek zboží.

Více o EAN kódech zde.