INSDES (Instrukce k dodávce)

Instruction to despatch message

Odesílatel zprávy informuje obchodního partnera (často poskytovatele logistických služeb), který spravuje objednávané zboží o požadovaném vyskladnění a dodání zboží konečnému příjemci podle předaných instrukcí. Může být také použita k informování dodavatele kupujícím o požadavku na odeslání (dodání) dříve objednaného zboží. Zpráva umožní v rámci jedné zprávy odesílat instrukce k dodávce zboží i na více míst dodání.

Identifikuje zboží, místa dodání, termíny dodání a také další informace o zúčastněných stranách nebo např. dodací podmínky. 

K identifikaci zboží se používají kódy GTIN nebo označení palety sériovým kódem logistické jednotky SSCC v případě dodávek po paletách. K identifikaci zúčastněných stran se používají globální lokalizační kódy GLN.

Související produkt: