IDOC

IDOC (Intermediate document) je nativní formát informačního systému SAP, který lze využít pro export a import obchodních a logistických dokladů.  Tento formát lze automaticky konvertovat do jiných EDI formátů, které využívají sémantiku strukturovaných dat podle mezinárodního standardu EDI, jako UN/EDIFACT, XML EDI či jiných XML formátů. Je tedy jednou ze vstupních bran dokladů z ERP systému SAP do elektronické výměny dat (EDI) směrem k obchodujícím partnerům.