CRM (Customer Relationship Management)

CRM znamená už z překladu z angličtiny řízení vztahů se zákazníky. Jedná se o zákaznicky orientovanou filozofii řízení, která umožňuje především aktivní tvorbu, rozvoj a servis dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky a tím umožňuje společnosti dlouhodobý růst zisku. 

CRM systémy jsou potom programovatelná řešení, která pomocí databází a efektivních procesů shromažďují, zpracovávají a využívají informací o zákaznících firmy. Díky takovýmto systémům dokáží firmy řídit celý cyklus vztahu se zákazníkem. Dokáží poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a rozlišit jednotlivé zákaznické skupiny (segmenty). Zároveň podporují oboustrannou komunikaci mezi nimi a firmou. Neocenitelné jsou také jakožto databanka obchodních, marketingových a servisních dat, která jsou snadno přenositelné a je možné je okamžitě sdílet napříč firmou. Více zde.