Slovensko připravuje normu pro e-fakturaci

19.02.2015

V Bratislavě proběhlo tento týden úvodní zasedání národní expertní skupiny pro elektronickou fakturaci, která byla statutem ustanovena pod slovenským národním normalizačním úřadem ÚNMS (PS 708). Jejím cílem je komunikovat s příslušnými evropskými organizacemi a pomoci legislativně a metodicky připravit Slovensko na implementaci evropských standardů strukturované výměny dat a elektronické fakturace.

Úvodního setkání se účastnili zástupci GS1 Slovensko, Národní banky Slovenska, Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví Slovenské republiky, Národního bezpečnostního úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů, Ministerstva hospodářství SR, Ministerstva zdravotnictví SR a také za účasti zástupců obou předních EDI providerů, kteří na Slovensku působí. Expertní skupinu tak posílí zástupce slovenských společností CCV Informačné systémy a Editel SK, skupinu technologických firem rozšiřuje představitel lokálního výrobce ERP systémů, firmy Compeko. Vedoucím skupiny byl jmenován Martin Beňo, který je současně Ministerstvem financí SR jmenovaným zástupcem Slovenska v Evropském mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci (EMSFEI) v Bruselu.

Plošné uzákonění elektronické fakturace v celé Evropské unii v případě veřejných zakázek je na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU podmíněno rokem 2019, ale řada států přijala tuto povinnost již do praxe. Některé země se teprve začaly zabývat přípravou národních norem. Na základě požadavku Evropské komise vytvořil Evropský výbor pro normalizaci (CEN) pracovní skupinu CEN PC 434, která již pracuje na úkolu vytvořit sémantický model evropské elektronické faktury. Na definovanou sémantiku položek faktury pak mohou být uplatňovány vybrané syntaxe, které jsou již globálně a oborově rozšířeny, jako jsou konkrétně UN/CEFACT XML CII v.3 nebo EDIFACT.

Vytvoření slovenské pracovní skupiny PS 708 pro e-fakturaci pod ÚNMS Slovenské republiky je tak přirozeným krokem pro koordinaci práce s mezinárodní skupinou a formulací národních stanovisek. Hlavním cílem je  samotné vytvoření slovenské normy pro elektronickou fakturu s doplněním slovenského národního rozšíření, zejména pro potřeby využití ve státní správě.

 

 

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.