S problémy, které odhalil výzkum mezi výrobními firmami, si poradí systémy pro řízení skladu

23.10.2016

Špatná nebo neúplná evidence materiálu a zboží ve výrobě, záměny při jejich vyskladnění nebo značná neefektivita skladníků při manipulaci s materiály i zbožím. To jsou nejčastější problémy, které vyplynuly z kvalitativního výzkumu mezi zástupci firem z oblasti strojírenství a plastikářství. Všechny tyto a mnohé další potíže výrobních firem přitom mají jednoduché východisko v podobě nasazení řešení systému pro řízení skladu. 

Výsledky výzkumu

Nejzávažnější problémy strojírenských a plastikářských výrobních firem, které výzkum přinesl, se přímo dotýkají až tří čtvrtin z nich. Právě takto vysoký počet zástupců společností si v hloubkových rozhovorech stěžoval na chybnou anebo dokonce zcela chybějící evidenci materiálu nebo zboží ve výrobě. Stejné množství firem pak trápí záměny materiálu nebo zboží ve výrobě. Téměř dvě třetiny respondentů pak deklarovaly potíže s neefektivitou skladníků, kteří přesně nevědí, kde se který materiál nebo zboží ve skladě nachází, a při jejich hledání tak stráví neúměrné množství času.

Časová náročnost a s tím spojené náklady ovšem představují problém i v zadávání pokynů manipulantům a skladníkům. Tuto agendu totiž nemá dostatečně vyřešenu plných 50 % firem. Čtvrtina z nich pak nemá zajištěnu zastupitelnost pracovníků skladu, kteří totiž pro úspěšné zvládnutí svých činností musí bezpodmínečně znát „svůj“ sklad a v něm umístěné materiály a zboží. Zároveň je však ve stejně významném počtu trápí pracná evidence výdeje materiálu a nedostatečný přehled nad činností operátorů, manipulantů nebo skladníků.

Vyřešit všechny tyto problémy najednou je přitom snadné prostřednictvím skladového WMS řešení CCV Řízený sklad, kde bezpapírový systém  řídí 100 % všech skladových operací a zajišťuje v reálném čase pokyny a navádění pracovníků skladů.

Další dobrou možností, jak rychle zajistit pořádek ve skladu, je řešení CCV Instantní sklad. Je poskytováno formou služby a kromě jiného přináší dokonalý on-line přehled o stavu a pohybech uloženého materiálu nebo zboží ve skladu s přehledným grafickým zobrazením. Skladové procesy rovněž zrychlí, zpřehlední a zjednoduší. Logickým důsledkem pak je přehledné skladové hospodářství.

Metodika výzkumu

Kvalitativní výzkum byl realizován v průběhu května až července ve firmách z oblasti strojírenství a plastikářství s ročním obratem do 499 mil. Kč a méně než 200 zaměstnanci. Jednalo se o hloubkové rozhovory s manažery logistiky, nákupu, obchodu, výroby či se samotnými majiteli analyzovaných firem. Rozhovory probíhaly na základě předem připravené struktury, která se zaměřovala na jednotlivé skladové a výrobní procesy vyskytující se v rámci firemního provozu.

Po hloubkových rozhovorech následovalo pozorování jednotlivých činností v reálném provozu, detailní analýzou tak prošly jednotlivé sklady - ve všech případech byl největším sklad hutního materiálu. Následovalo podrobné zkoumání výroby, případně dalších výrobních úseků, které jsou nezbytné k realizaci výsledného produktu. Mezi sledované části patřila samozřejmě i expedice a jí předcházející činnosti spojené s balením či kontrolou hotových výrobků.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.