Registr vinic: jen 18% zásob vína podáno přes papírové formuláře

18.10.2010

Tuzemští výrobci a obchodníci s vínem v letošním roce dosud zaevidovali v prohlášení o zásobách elektronicky více než 1,7 milionu hektolitrů vína. Tento objem je více než 2,5 násobkem loňských údajů o zásobách. Již jen 18% objemu přiznaných zásob bylo podáno přes papírové formuláře. Prakticky všechny velké firmy už přešly na elektronická podání a pouze menší vinaři zatím "zůstávají věrni" dražšímu papírovému podání. Celkově podle aktuálních údajů platí, že každý druhý vinař už podává elektronicky.

Stejně jako v minulých letech i letošní září bylo termínem pro podávání povinného prohlášení o zásobách. I letos se potvrdil vzrůstající trend vinařů podávat prohlášení do Registru vinic, jehož technologickým dodavatelem je společnost CCV Informační systémy, elektronickou cestou. Po jednoduchém přihlášení uživatelským jménem a heslem lze vyřídit většinu povinné agendy. Někteří vinaři tak již několik roků nezasílají papírová prohlášení na příslušné úřady, v tomto případě na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Vše si totiž zařídí přes počítač, kdy si jednou získanými přihlašovacími údaji od Agentury pro zemědělství a venkov zajistí přístup ke „svým“ datům, které o nich ÚKZÚZ uchovává.

Opět se potvrdil vzrůstající trend využívání elektronického podávání, vždyť v řádném termínu využilo tuto formu prohlášení třikrát více vinařů než v roce 2009. Podíl vinařů, kteří k prohlášení o zásobách využili elektronickou cestu, vzrostl celkem z loňských 17% na letošních 48%, jak vyplývá z aktuální analýzy CCV.

Ing. Rostislav Gruna, vedoucí Oddělení registru vinic z ÚKZÚZ, vzrůstající oblibu elektronické formy komunikace mezi vinaři potvrzuje: „Počet prohlášení podaných elektronicky se meziročně stále zvyšuje. Jednak je to způsobeno tím, že není již nadále nutný elektronický podpis, ale také že jde již o zavedenou aplikaci, jejíž využívání je jednoduché a hlavně pohodlné. Dále také faktem, že odesláním prohlášení přes aplikaci z počítače má vinař svoji povinnost téměř okamžitě splněnu. Není tedy nutnost chodit s prohlášením na poštu, případně si ověřovat, jestli prohlášení na příslušný úřad bylo doručeno. Oproti loňskému roku tak vzrostl počet elektronických podání prohlášení o zásobách až trojnásobně.“

  • Plné znění tiskové zprávy najdete zde

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.