Realizujeme projekt "Vzdělávací akademie CCV"

30.04.2010

Společnost CCV Informační systémy využila možnosti čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Dne 15. ledna 2010 jsme zahájili projekt „Vzdělávací akademie CCV“ (registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.00251).

Cílem je cestou vzdělávání zaměstnanců zvyšovat adaptabilitu a konkurenceschopnost. Výsledek vzdělávání našich zaměstnanců se dlouhodbě odráží profesionalitě našich služeb pro zákazníky. Záměrem společnosti je udržení stávajících zaměstnanců formou realizace systémového vzdělávání, které přispěje k jejich dalšímu rozvoji individuálních znalostí a dovedností, a tímto krokem nabízet služby s vyšší přidanou hodnotou a výrazně se tak odlišit od konkurence.

Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na vzdělávání v klíčových oblastech činnosti společnosti CCV nad rámec odborného vzdělávání. Jde zejména o rozvoj tzv. měkkých dovedností, např. komunikace, projektové řízení, manažerské dovednosti, vyjednávací taktiky a další oblasti identifikované jako stěžejní pro optimální rozvoj lidských zdrojů ve společnosti.

 

Související odkaz:

  • zadávací dokumentace projektu

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.