Průzkum odhalil spící potenciál technologií v logistice

08.12.2011

Rozsáhlý průzkum v průběhu podzimu realizovala společnost CCV Informační systémy mezi pracovníky logistiky z firem působících v oblasti FMCG. Přinesl překvapivé výsledky. Při jejich analýze bylo zaostřeno na zmapování problémů a hledání technologické připravenosti oboru rychloobrátkového zboží pro zvýšení efektivity skladové logistiky.

Projekt výzkumu trhu vznikl společným zadáním několika partnerů – realizátora průzkumu, CCV Informační systémy, společností Microsoft Česká republika, Microsoft Slovensko a časopisů Systémy Logistiky a Zboží a prodej publikovaných skupinami ATOZ Logistics a ATOZ Retail. Sběr dat byl realizován v České republice a na Slovensku v průběhu září a října 2011.

Pouze 14 % dotazovaných firem skutečně využívá systém pro řízení skladů WMS (Warehouse Management System), logistická etiketa s SSCC kódem (Serial Shipping Container Code) je běžným nástrojem dokonce pouze u 8 % firem. Větší penetraci průzkum zaznamenal pouze u technologie EDI (Electronic Data Interchange) pro elektronickou výměnu obchodních a logistických dokladů, konkrétně se jedná o 45 % firem. Naprostá většina zjištění průzkumu potvrdila, že potenciál pro nasazení speciálních systémů pro řízení skladů je jak v české, tak i slovenské logistice až nečekaně velký.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.