Povtrzení systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 v CCV

22.07.2008

Dne 15. 5. 2008 byla vydána pozitivní auditní zpráva o využívání systému managementu jakosti ČSN 9001:2001 společností CCV.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.