ORION Days v plném proudu

30.03.2012

S příchodem jara zahájila svou pouť po několika českých a slovenských městech série odborných seminářů ORION Days, které zaznamenaly velmi dobrý ohlas. Každý ze seminářů, zaměřených na evoluci elektronických dokumentů a jejich výměnu s obchodními partnery, navštívilo vždy 30 až 50 účastníků. Využili tak možnost přímo konzultovat řešení otázek elektronické fakturace, důvěryhodné archivace či elektronického zalistování.

Orion Days

Elektronické dokumenty a doklady pronikají do mezipodnikové komunikace stále více a stávají se přirozenou součástí života firem. Před tímto trendem lze jen stěží zavírat oči. Elektronické dokumenty jsou také součástí podnikových informačních systémů, proto je papírová forma už z povahy dnešních procesů nevyhovujícím formátem.

Jak vzrůstající elektronizaci dokumentů bez rizik čelit, a naopak z ní profitovat? Využijte možnost registrace na další termíny ORION Days.

Program je zaměřen na 3 klíčové oblasti související s elektronickými dokumenty:

1. Elektronická fakturace: Daňové doklady patří mezi dokumenty, které si podniky nejčastěji vyměňují v elektronické podobě. V roce 2011, tak učinila více než polovina firem v tuzemsku.  Ne všechny z nich jsou však schopny dosáhnout očekávaných přínosů z e-fakturace. Anebo alespoň vyhovět platné legislativě. Naučte váš podnikový systém správně fakturovat elektronicky.

2. Archivace elektronických dokumentů: Archivujete-li faktury v papírové podobě, podstatná část vaší snahy ušetřit elektronickou fakturací přijde vniveč. Archivace dokladů v elektronické podobě má svá specifika a zákonné náležitosti. Dozvíte se, jak jednoduše, bez zbytečných nákladů a v souladu s legislativou archivovat elektronicky.

3. Elektronické zalistování zboží:  Samotný obchod a s ním spojenou výměnu dokladů předchází sdělení přesného popisu zboží a jeho parametrů, aby jej mohl obchodní partner zařadit do svého sortimentu, tzn. zalistovat jej. Různorodost napříč partnery, chybovost a časová náročnost jsou nejčastější aspekty zalistování. Představíme vám novou službu, které vám pomůže tyto problémy vyřešit.

Na semináře jsou zváni jak zástupci z řad firem, kteří se ještě s konsolidačním a clearingovým centrem ORION nesetkali, ale i stávající zákazníci, kteří již přes ORION komunikují se svými obchodními partnery. Pro ty je navíc připraven zákaznický workshop, kde mohou sdílet své uživatelské scénáře, budou prezentovány praktické ukázky, postupy a příklady (nejen) EDI komunikace s obchodními řetězci.

Kdy přijede ORION do vašeho města?

  • 23.2. 2012 – Brno
  • 22.3. 2012 – Praha
  • 17.4. 2012 – Ostrava
  • 26.4. 2012 – Bratislava (SK)
  • 10.5. 2012 – České Budějovice
  • 24.5. 2012 – Nitra (SK)

Více informací a registrace

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.