OBI zprovoznilo avíza o úhradách plateb elektronicky

06.03.2013

Rychlejší a přesnější párování úhrad partnera k fakturám přináší dodavatelům do OBI rozšíření vzájemné EDI komunikaci o novou zprávu REMADV – avízo o úhradě platby.

Dodavatelé tím získají nejen okamžitou informaci o odeslání platby ze strany OBI Česká republika, ale ušetří i čas při mnohdy náročném dohledávání a párování plateb k jednotlivým fakturám.  Řešení EDI (Electronic Data Interchange) komunikace v OBI Česká republika zajišťuje společnost CCV Informační systémy.

Nasazení zprávy REMADV v OBI Česká republika je logickým pokračováním úspěšného zavedení EDI zpráv ORDERS (objednávka), INVOIC (faktura) a DESADV (dodací list). Dodavateli zboží dává cennou informaci o odeslání platby, případně více plateb – zpráva REMADV se totiž využívá i pro souhrnné platby, kdy jedna platba pokrývá více faktur. Samotná zpráva pak informuje, které faktury byly uhrazeny. Zprávu může její příjemce dále použít například k rozdělení souhrnné platby z bankovního výpisu a napárování jednotlivých částek na faktury.

  • více v tiskové zprávě

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.