O trendech a návratnosti EDI na konferenci Průmyslových veletrhů

17.05.2016

Letos poprvé jsme se stali spolu s informačním portálem EDIZone.cz mediálním partnerem souboru Jarních průmyslových veletrhů, který proběhl 10. – 13. května v letňanském areálu PVA EXPO. V rámci vzájemné spolupráce jsme na druhý den veletrhu připravili doprovodný program s názvem „Elektronické doklady efektivně – trendy a návratnost využití standardů“. Ústředním tématem byla především specifika oborů, které nemají s elektronizací obchodních a logistických procesů velké zkušenosti. Zavedené technologie, jako je elektronická fakturace či komplexnější elektronická výměna strukturovaných dat (EDI), využívají omezeně, či vůbec. Lídři těchto oborů jsou si obvykle vědomi přínosů elektronizace, a proto by rádi těžili ze zkušeností retailu či automotive, kde tyto technologie již zdomácněly a jsou podmínkou úspěšného fungování odběratelsko-dodavatelského řetězce. 

Programem prováděl Petr Ondrášek, který také představil aktuální legislativní rámec k elektronickým dokumentům či správné využití auditní stopy. Za CCV Informační systémy poté také vystoupil David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy a vedoucí pracovní skupiny EDI při sdružení ECR, který se podělil o zkušenosti a reálné příběhy zavádění EDI jak v FMCG, tak zkušenosti z penetrace úplně nových segmentů jako jsou e-shopy či maloobchod s elektronikou. Ve druhém bloku též doplnil jeho vizi rozvoje elektronizace dokladů pro nadcházející roky.

Velmi aktuální téma z kuchyně EU - eIDAS a důsledky s ním spojené rozvedl poradce náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstva vnitra ČR Robert Piffl. Pohled na elektronizaci ve specifickém oboru stavebnictví prezentovala Šárka Šafratová, ekonomická ředitelka SWIETELSKY a zástupkyně Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Přednáškový blok poté ukončil Adam Šoukal ze společnosti Investiční aukce, který představil nový pohled na provozní financování s využitím EDI komunikace - službu ORION Instantní platba.

 Panelová diskuse - EDI - Jarní průmyslové veletrhy 2016

Konferenci ukončila panelová diskuse, při které místy zcela odlišné zkušenosti sdíleli jak zástupce retailu, jmenovitě Václav Kulhánek ze společnosti Globus, tak již zmiňovaná Šárka Šafratová za obor stavebnictví. Další zajímavou reflexi přinesl do diskuse Pavel Koenig ze společnosti AIMTEC, která poskytuje služby především v automotive. Sestavu panelistů uzavřel David Reichel, který má s elektronizací procesů téměř dvacetileté zkušenosti.

Kompletní reportáž z celé konference naleznete zde.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.