Nové add-on řešení EDI pro Microsoft Dynamics NAV

22.01.2015

První add-on moduly rozšiřují novou verzi ERP systému Microsoft Dynamics NAV 2015. Jedním z nich je i nadstavba pro elektronickou výměnu obchodních dokladů – EDI, kterou v rámci partnerské sítě Microsoft vyvinula společnost CCV Informační systémy.

EDI modul rozšiřuje standardní možnosti systému o zpracování obchodních a logistických dokladů ve strukturované podobě globálního standardu EDI komunikace. Řešení je připraveno na import a export nejčastěji používaných dokladů jako jsou objednávky, faktury, dobropisy a dodací listy. Varianta add-on modulu pro uživatele v roli odběratele navíc umožňuje také bezpapírovou likvidaci přijatých EDI faktur.

Propisování dokladů z EDI komunikace do systému Microsoft Dynamics NAV 2015 je přitom zajišťováno zcela automaticky. „Automatizace EDI dokladů do NAV umožňuje významné zrychlení jejich toku mezi partnery a také zrychlení likvidace přijatých faktur s přímými dopady na snížení pracnosti, časové náročnosti a chybovosti v celém řetězci dokladů," říká Vladimír Horák, ředitel divize CCV Business Solutions.

  • Více v tiskové zprávě zde

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.