Nová služba ORION PDF2EDI umožňuje Nestlé zpracovat PDF objednávky strojově

12.06.2017

Společnost Nestlé využívá se svými zákazníky elektronickou výměnu dokladů EDI ve strukturovaných datech pro jejich bezpapírové a automatizované zpracování. EDI komunikaci však dosud nevyužívají všichni zákazníci. S pomocí řešení ORION EDI od CCV Informační systémy (rozšířené o službu PDF2EDI) začalo Nestlé jako první na českém trhu automaticky zpracovávat PDF objednávky od společnosti Kaufland, a to bez potřeby ručního přepisování do systému. Došlo tak k podstatnému zjednodušení a zpřesnění výměny dat s jedním z nejvýznamnějších zákazníků, řetězcem Kaufland.

Nestlé prostřednictvím EDI komunikace („Electronic Data Interchange“) denně přijímá a odesílá stovky dokladů, které je třeba rychle a bezchybně zpracovat pro zajištění obchodních a logistických procesů s odběrateli. EDI komunikace tvoří položkově přes polovinu všech objednávek a zůstává pro Nestlé preferovanou volbou u většiny odběratelů – od retailových partnerů až po farmaceutické velkoobchody.

Řešení ORION EDI od CCV Informační systémy ale Nestlé Česko nevyužívá jenom na výměnu strukturovaných dat z objednávek, faktur a dalších dokladů. Předloni Nestlé s využitím služby eFakturace, která je volitelnou součástí Orionu, převedlo všechny své vydané faktury do elektronické podoby a 100 % všech typů těchto daňových dokladů archivuje elektronicky dle platné legislativy.

Cestou k úsporám se stala konverze z PDF do EDI

Další fáze elektronizace se zaměřila právě na objednávky významných zákazníků. Mimo formát EDI získává Nestlé objednávky ve strukturované podobě také z vlastního nákupního portálu nebo z mobilní aplikace. Celkově tak již nyní zpracovává elektronicky 78 % objednávek. Zbývající pětina však stále nabízí významný prostor ke zlepšení.

„Cílem projektu byla automatizace zpracování objednávek od zákazníka Kaufland s vysokou spolehlivostí. Tohoto cíle bylo jednoznačně dosaženo. Po implementaci služby PDF2EDI se vytížení obsluhy snížilo o dvě třetiny a vidíme v ní potenciál i pro zapojení dalších zákazníků,“ říká Pavel Golasík, EDI and Customer Service Support ve společnosti Nestlé Česko.

Pro danou potřebu EDI poskytovatel navrhl funkční řešení ORION PDF2EDI pro konverzi dat z PDF objednávky do EDI zprávy ORDERS. Tu je informační systém SAP schopný načíst s minimálními nutnými úpravami, což byla také jedna z podmínek projektu.

CCV Informační systémy je na tuzemském trhu jediným EDI poskytovatelem, který dodává konverzi (vytěžování) informací z e-mailových PDF objednávek do strukturovaných dat (EDI zpráv ORDERS). Využití služby PDF2EDI je nezávislé na odběrateli nebo na používaném podnikovém systému.

Samotná spolupráce mezi Nestlé a CCV Informační systémy probíhala hladce, osvětluje Pavel Golasík: „Stejně jako u ostatních projektů realizovaných společně s CCV je vysoce hodnocena spolehlivost, flexibilita, náhled na požadované řešení a konstruktivní připomínky v průběhu projektu. Důležitým faktorem byly samozřejmě i přijatelné náklady a včasnost dodání řešení, “ dodává Golasík za Nestlé Česko.

Úspěšný projekt aktuálně spouští také Nestlé Slovensko a zároveň probíhá analýza návratnosti, která bude podkladem pro rozšíření služby na další zákazníky.

Následující krátké video popisuje, jak celá služba funguje: 

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.